Zorgvernieuwing door inzet van 3D

Status
Beëindigd
Startdatum
13 november 2017
Einddatum
12 november 2018
Thema's
VH 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
Regeling
KIEM Creatieve Industrie

Hoe kan zorgvernieuwing structureel en efficiënt gerealiseerd worden door inzet van 3D technieken en welke praktische medische vraagstukken kunnen hiermee worden opgelost? Dat is een vraag die voortkomt uit experimenten van Medisch Spectrum Twente (MST-afdeling Radiotherapie) samen met Saxion FabLab Enschede naar 3D geprinte opbouw voor radiotherapie behandelingen.
De experimenten waren zeer succesvol, maar riepen tevens nieuwe technische en organisatorische vragen op. De huidige planningssoftware is (nog) niet compatibel en er is beperkte 3D expertise binnen het team. Daarnaast vraagt de implementatie van 3D technieken om een aanzienlijke investering qua tijd en geld en verandering van werkwijze. De conclusie van de afdeling radiotherapie is dat zij deze vraag niet zelfstandig kunnen oppakken om in te passen in hun eigen processen.

Voortbouwend hierop hebben zorgstudenten breder gekeken naar de huidige ontwikkelingen van 3d printen op het gebied van de gezondheidzorg (Brinkman, Garstenveld, de Rijk, Rutgers, Timmershuis, 2017). Binnen MST heeft dit geleid tot een groep van meerdere afdelingen die actief geïnteresseerd zijn om samen vervolgonderzoek te doen naar het toepassen van 3D technieken. De ontwikkelingen op het gebied van 3D technologie zijn als individuele afdeling niet bij te benen. Dit vraagt om een duurzame samenwerking met lokale kennispartners.

De uitdaging van de creatieve industrie is om met moderne technologieën succesvolle innovaties te realiseren binnen de complexe wereld van het ziekenhuis. Het bedrijf 4C ondervindt dat door de toenemende technische mogelijkheden er behoefte is aan hoogwaardig maatwerk door creatieve oplossingen.
Saxion en FabLab Enschede bundelen de krachten met bovenstaande partners om de kennispositie van de hogeschool te versterken in het kader van het FieldLab UPPS (Ultra Personalised Products & Services).

Doel van dit project is drieledig:
1) Het ontwikkelen van een roadmap voor kansrijke Ultra Persoonlijke klinische zorg binnen het MST door inzet van 3D technieken.
2) Door het uitwerken van een tweetal cases meer zicht te krijgen in de technische en organisatorische consequenties.
3) Het bijeenbrengen van kennispartners in een netwerk dat de roadmap verder op kan pakken en implementeren.

Contactinformatie

Netwerk- en projectleden