Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 
 •  
  • Zilte Parels
  • beëindigd
  • start: 1 februari 2013
  • eind: 1 februari 2015
  Zilte Parels Praktijkgericht onderzoek naar productdifferentiatie en -diversificatie van... meer…
   
 •  
  High-Tech Kunststoffen Nieuwe toepassingen voor thermoplastische composieten in het... meer…
   
 •  
  • Levende Kleuren
  • beëindigd
  • start: 1 september 2013
  • eind: 1 september 2015
  Levende kleuren Leven en wonen met kleur Aanleiding Ontwerpers, (interieur)architecten,... meer…
   
 •  
  Fast & Curious Een mkb-community voor toegankelijke ontwikkeling van hightech embedded... meer…
   
 •  
  • Carmatop
  • beëindigd
  • start: 1 maart 2013
  • eind: 1 maart 2015
  Carmatop Carbon management voor tour operators Aanleiding Tour operators willen hun pakketreizen... meer…
   
 •  
  • Skills4life
  • beëindigd
  • start: 1 november 2013
  • eind: 1 mei 2018
  In het vmbo en het praktijkonderwijs vindt de voorbereiding plaats van jongeren op deelname aan... meer…
   
 •  
  Installaties 2020 Aanleiding De huidige complexe installaties voor binnenklimaat blijken in de... meer…
   
 •  
  Building for Nature Innovatie van dijken en vooroevers Aanleiding Dijken en vooroevers worden... meer…
   
 •  
  • Zilte productie
  • beëindigd
  • start: 1 september 2013
  • eind: 30 september 2017
  Zilte productie Aanleiding Schelpdierkwekers in de Zuidwestelijke Delta worden geconfronteerd met... meer…
   
 •  
  De perfecte rolstoel Optimalisatie basketbalrolstoel aan spelersbeperking en... meer…
   
 •  
  QinE Optimale warmtehuishouding bij toekomstige automotive aandrijfsystemen Aanleiding In de... meer…
   
 •  
  DiAgRaMs Standaardisatie van een fiets-ergometer test als inspanningsmodel om bij gezonde mensen... meer…
   
 •  
  Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Gezond seksueel gedrag in de residentiële... meer…
   
 •  
  Sociale robots in de zorg Sociale robots in de zorg; van experiment tot... meer…
   
 •  
  DemenDementia Care Mapping Dementia Care Mapping in de zorg voor ouderen met een verstandelijke... meer…
   
 •  
   
 •  
  Versterken van opvoedsteun aan ouders van tieners Aanleiding In de beroepspraktijk van... meer…
   
 •  
  • Green Health
  • beëindigd
  • start: 1 februari 2013
  • eind: 1 februari 2015
  Green Health De poort naar grootschalige ontwikkeling van plantaardige medicijnen en... meer…
   
 •  
  • Smart Mobility
  • beëindigd
  • start: 1 februari 2013
  • eind: 1 februari 2015
  Smart Mobility ADAS voor oudere en minder valide gebruikers Aanleiding Nederland is een... meer…
   
 •  
  Integrale Energiebesparing Zeescheepvaart Aanleiding Nederlandse reders ondervinden steeds meer... meer…
   
 •  
  Geautomatiseerd Game Design Aanleiding Game development is een langdurig proces. Waar enkele... meer…
   
 •  
  Diëtetiek Aanleiding De wereld van de diëtetiek is de laatste jaren sterk in beweging, niet in... meer…
   
 •  
  Digitaal publiceren Aanleiding Steeds meer mensen gebruiken mobiele apparaten voor het lezen van... meer…
   
 •  
  Gelijkspanning Aanleiding Duurzame elektrische energiebronnen hebben de toekomst. Klein- en... meer…
   
 •  
  Hightech Innovatiehubs Aanleiding De hightech innovatiehub is een vorm van open innovatie die is... meer…
   
 •  
  Virtuele verwachting, fysieke beleving Aanleiding De ontwikkelingen rond internet, smartphones... meer…
   
 •  
  Legolisering in vernieuwbouw Aanleiding De huidige manier van samenwerken in de bouw voldoet al... meer…
   
 •  
  • via Vote
  • beëindigd
  • start: 1 februari 2013
  • eind: 1 februari 2015
  Via Vote Vision in akkerbouw en vollegrondgroenteteelt Ontwikkeling van meetsystemen om kwaliteit... meer…
   
 •  
  Olieloze zeeën Aanleiding De afgelopen jaren is er een aantal spraakmakende ongevallen op zee... meer…
   
 •  
  • The Future Now
  • beëindigd
  • start: 1 februari 2013
  • eind: 31 december 2015
  The Future Now Robuuste business modellen voor media- & ICT-bedrijven Aanleiding Het programma... meer…
   
 •  
  Touchpoints! Persuasief ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag Aanleiding Communicatie-,... meer…
   
 •  
  Design Challenges with Biobased Plastics Aanleiding De ontwikkeling van biobased kunststoffen en... meer…
   
 •  
  Nieuwe vrienden, oude emoties Ondersteuning voor het werken met robotdieren bij dementerende... meer…
   
 •  
  Kan ik als leraar opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte... meer…
   
 •  
  Professioneel Ouderschap Interactionele vaardigheden in alledaagse leefsituaties in... meer…
   
 •  
  Wie helpt de hulpverlener? Ondersteuning bij het uitvoeren van interventies in de... meer…
   
 •  
  Een stap naar voren Preventief en omgevingsgericht werken vanuit het Centrum voor Jeugd en... meer…
   
 •  
  iXperium: Recht doen aan verschillen met behulp van ICT Regionaal samenwerken aan beter... meer…
   
 •  
  Resilient Delta’s 2012-14-10P Aanleiding Veiligheidsprofessionals willen een inschatting kunnen... meer…
   
 •  
  • PREPGO
  • beëindigd
  • start: 1 oktober 2012
  • eind: 28 februari 2015
  Pijn Revalidatie voor Patiënten met beperkte Gezondheidsvaardigheden (PREPGO)... meer…
   
 •  
  Het geheel is meer dan de som der delen Multidisciplinaire samenwerking in implementatie van... meer…
   
 •  
  Bezielende omgeving in de Ouderenzorg BEZO Bouwfysische interventies voor welbevinden van... meer…
   
 •  
  Een punt voor gym!? Motiverende beoordelingsvormen binnen de Lichamelijke... meer…
   
 •  
  Digitalisering in de gymles 2012-14-3P Aanleiding Docenten in het bewegingsonderwijs willen graag... meer…
   
 •  
  Moleculaire diagnostiek voor persoonlijke therapie bij kanker Van wetenschap naar kliniek in een... meer…
   
 •  
  Dilemma’s doordacht Morele oordeelsvorming van ambulante sociale... meer…
   
 •  
  Methodisch werken bij dementie Onderzoek naar de versterking van het methodisch werken van case... meer…
   
 •  
  Sturen op motivatie Naar effectievere vormen van financiële educatie 2012-14-16P Aanleiding Binnen... meer…
   
 •  
  • GOAL
  • beëindigd
  • start: 1 januari 2013
  • eind: 1 januari 2015
  GOAL! Sociale jeugdprofessionals en sportbegeleiders samen voor één... meer…
   
 •  
  Kansen in krimp; hoe pak ik het aan? Over duurzaam woningbeheer in... meer…