3D print technologie voor continu-vezelversterking in kunststof producten - 3DComp

Dossier2014-01-19M
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2014
Einddatum1 mei 2017
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Maakindustrie
  • Polymeren, Chemie en kunststoffen
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

3DComp 3D print technologie voor continu-vezelversterking in kunststof producten Aanleiding Nieuwe, geavanceerde technologieën wekken nieuwsgierigheid op, maar evenzoveel vragen over toepassingsmogelijkheden, kosten en milieueffecten. Dat geldt zeker voor continu-vezelversterkte thermoplastische composieten – materialen die in luchtvaart en auto-industrie gebruikt worden. Het project 3DComp heeft toepassingsvragen vanuit bedrijfsleven en onderwijs geïnventariseerd en wil op basis daarvan nieuwe, innovatieve kennis en producten ontwikkelen voor deze materialen, in combinatie met 3D-printtechnologie. Dat laatste is belangrijk om de kosten van lichtgewicht composiettechnologie beperkt te houden, zodat een brede industriële toepassing mogelijk wordt.
Doelstelling Het huidige project is erop gericht om – op basis van vragen over toepassingen vanuit het bedrijfsleven – 3D-printtechnologieën te combineren met continu-vezelversterkte thermoplastische composietmaterialen, om zo innovatieve en concurrerende producten voor het bedrijfsleven te ontwikkelen. Daarvoor is het noodzakelijk om innovatieve kennis en technologie te ontwikkelen op het gebied van: 1. productontwerp met 2. verwerking van 3. kostenreductie van (toepassing van) 4. milieueffecten van (toepassing van) continu-vezelversterkte thermoplastische composietmaterialen in combinatie met 3D-printtechnologie.
Beoogde resultaten In het eerste deel van het project worden kennis en technologie ontwikkeld binnen de deelnemende kenniscentra en in directe samenwerking met de bedrijven. In het tweede deel wordt de verworven kennis gebruikt voor directe toepassing op concrete producten van de deelnemende bedrijven. Deze producten zijn representatief voor andere toepassingen in de vertegenwoordigde sectoren, vanwege de gebruikte productietechnieken en typische productiegroottes. Dat vergroot de toekomstige potentiële impact van de uitkomst van dit project. 3DComp is ingebed in een uitgebreid netwerk van kennisinstellingen en bedrijfsleven, zodat de opgedane kennis stevig wordt verankerd. De vraaggestuurde aanpak garandeert bovendien aansluiting bij de behoefte van het mkb.

Eindrapportage

Veel kunststof verwerkende bedrijven zien in hun productrange goede ontwikkelingsmogelijkheden voor toepassing van continu-vezelversterkte thermoplastische composieten, die totnogtoe vooral in de aerospace- en automotive-industrie een groeiende toepassing vinden. Het lectoraat Lichtgewicht Construeren van Saxion Hogeschool, krijgt hierover in toenemende mate vragen.
In het eerste deel van het project is kennis en technologie ontwikkeld om continu vezelversterkte kunststoffen op een laagdrempelige manier toe te kunnen passen, in directe samenwerking met kenniscentra en projectpartners. Dit is vervolgens toegepast op concrete producten van de deelnemende bedrijven in het tweede projectdeel (integratie in spuitgietproducten, rotatiegietproducten en PA-gietproducten, verstijven van orhesen en prothesen, verstijven van kunststof steigerplanken). De producten zijn representatief voor andere toepassingen in vergelijkbare sectoren, vanwege de diversiteit in productietechnieken en typische productiegroottes, waarmee een toekomstige potentiele impact van de uitkomst van dit project wordt vergroot. Op vele onderdelen in het project zijn interessante resultaten behaald, die aansporen tot nader vervolgonderzoek. Hieraan wordt in een publicatie richting gegeven door middel van aanbevelingen voor derden. Voor details van de deelprojecten wordt verwezen naar de projectverslagen.
Het project verenigt in zich verschillende kenniscentra (Saxion –lichtgewicht construeren, thermoplastische composieten, 3D printen; ThermoPlastic composites Research Center (TPRC) en Universiteit Twente (UT) – thermoplastische composieten; Polymer Science Park (PSP) – kunststofverwerking) alsmede TechForFuture, het Centre of Expertise HTSM Oost, bedrijven met relevante ervaring op het gebied van engineering, automatisering en machinebouw, verwerkers en eindgebruikers. Dit project is mede gefinancierd door de Stichting Innovatie Alliantie middels het RAAK MKB Programma.