Agrarische bedrijfsopvolging: van keukentafel tot familiestatuut

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
31 augustus 2017
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu
Regeling
RAAK-mkb

In dit project verricht het lectoraat Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim samen met CAH Vilentum in Dronten, LTO Noord, NAJK en agrarische MKB familiebedrijven praktijkgericht onderzoek naar de familiale en bedrijfsmatige aspecten rond opvolging bij agrarische MKB familiebedrijven. Met dit project wordt nieuwe kennis ontwikkeld, die aansluit bij kennis over opvolging in familiebedrijven en die specifiek wordt toegepast binnen de agrarische sector.

Bijna de helft van alle agrarische bedrijven in Nederland heeft een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Het merendeel van deze bedrijven is een familiebedrijf en heeft te maken met het onderwerp bedrijfsopvolging. Voor een geslaagd opvolgingsproces is het belangrijk dat familiebelangen en bedrijfsbelangen adequaat worden gebalanceerd. In de praktijk blijkt het lastig deze belangen rond overdracht van leiding en eigendom bespreekbaar te maken en goed af te wegen. Vanuit agrarische families is daarom de vraag hoe het opvolgingsproces het beste kan worden vormgegeven en welke instrumenten daarbij kunnen worden ingezet.

De belangrijkste doelstelling van dit project is om nieuwe kennis op te doen over het opvolgingsproces bij agrarische familiebedrijven en het opvolgingsproces met instrumenten in positieve zin te veranderen. Door kwalitatief onderzoek worden belemmerende factoren rond opvolging in de agrarische context onderzocht. Op basis van deze nieuwe inzichten worden instrumenten ontwikkeld die het opvolgingsproces faciliteren. Door interventies zal worden vastgesteld of de instrumenten in de praktijk werken. De kennis die uit dit project voortkomt, beoogt daarmee het handelingsvermogen van agrarische families rond bedrijfsopvolging te ondersteunen.

Het project levert een bijdrage aan bestaande kennis door gebruik te maken van multi-level onderzoek (perspectief van de opvolger, overdrager, familieleden, familie en bedrijf) en het observeren van gesprekken over het opvolgingsproces, de familie en het bedrijf. Het meest concrete resultaat is een beschrijving van een model opvolgingsproces met bijbehorende instrumenten om belangrijke onderwerpen rond opvolging bespreekbaar te maken, zoals een zelfanalyse instrument, een stappenplan, hulpmiddelen om gesprekken te faciliteren en een model familiestatuut afgestemd op agrarische familiebedrijven.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Adriaan Aarden
Contactpersoon

Ilse Matser
Contactpersoon

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Aeres Hogeschool
 • LTO Noord
 • Maatschap Duiven-Spijkerman
 • Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
 • VOF G. Peltjes

Netwerk- en projectleden

 • Erve 't Hacht
 • J.M. Mölder
 • Maatschap De Haan
 • Maatschap Deiman-Ottens
 • Maatschap G.J. van Ankum en C.E. van Ankum-van den Berg
 • Maatschap Marskamp
 • Maatschap Van De Hoef-Wijntjes
 • Maatschap Wisse-Meuleman
 • VOF Mensink
 • Wisse-van den Top
 • Wolters-Ane