“Barrière Assessment Scan” (BAS) bij Bedrijfsovernames

DossierTOFF.HBO03.010
StatusAfgerond
Startdatum15 februari 2018
Einddatum28 juli 2018
RegelingTake-off hbo
Thema's
  • Economie
  • Onderwijs
  • Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data
  • Overig
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
  • Onderwijs en talentontwikkeling

De aanvraag betreft het ontwikkelen en verkennen van de marktmogelijkheden van een IT-tool dat de slaagkans van bedrijfsoverdrachten verbetert. De (emotionele) barrières die ondernemers bij de verkoop hun bedrijf tegenko-men worden inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt getoetst of de manier waarop ondernemers nu omgaan met die barrières (coping) effectief is. De doelgroep voor het onderzoek zijn overname-adviseurs, kopende en verkopende ondernemers alsmede investeerders.

Contactinformatie

Netwerkleden

  • Entrepreneur Scan B.V.