Beeldcommunicatie in de GGZ

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2014
Einddatum
31 oktober 2016
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat voor een grote opgave: er moet fors bezuinigd worden terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Inzet van beeldcommunicatie kan hieraan een bijdrage leveren. Zorgverleners zijn echter niet of nauwelijks getraind op beeldcommunicatie. Ze zijn juist geoefend om subtiele signalen te interpreteren die via beeldcommunicatie niet of veel moeilijker waarneembaar zijn.

Doelstelling
De ambitie van het project is om GGZ-zorgverleners te ondersteunen bij het effectief inpassen van beeldbellen in de eigen zorgverlening. Daarvoor moeten de volgende drie doelen bereikt worden.
1. het verkrijgen van kennis en inzichten over de vraag waarom het (intensiever) inzetten van beeldbellen voor de GGZ-zorgverleners nu zo moeilijk is;
2. het omzetten van deze kennis en inzichten in producten die recht doen aan de complexiteit van de GGZ-problematiek en daarnaast praktisch toepasbaar zijn voor de drukbezette professional;
3. het verrijken van de opleidingen Verpleegkunde van deelnemende hogescholen Windesheim en Hanzehogeschool Groningen met modules en minoren waarin de verworven kennis en producten zijn geïntegreerd.

De onderzoekers verzamelen data via diepte-interviews. Zij analyseren deze data met behulp van de affinity-diagrammingmethode. De resultaten van de analyses worden in workshops gedeeld met de GGZ-medewerkers en getoetst, om kennisuitwisseling en nadere vraagarticulatie te bevorderen.

Beoogde resultaten
De zorgverleners hebben behoefte aan praktische informatie en handvatten. De beoogde resultaten van het project zijn in eerste instantie een praktijkverhalenboek, video testimonials en checklists. Vervolgens kan daarop een e-learningmodule of MOOC en een serious game worden gebaseerd.
Deze hulpmiddelen krijgen ook een plaats in het onderwijs van de verpleegkundeopleidingen van de deelnemende hogescholen.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim

Frans Frans Genee
Contactpersoon

Marike Hettinga
Contactpersoon

Consortiumleden

 • Academisch Medisch Centrum (AMC)
 • Accare
 • Dimence Groep
 • GGZ Drenthe
 • GGZ Friesland
 • GGZ Noord Holland Noord
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Lentis
 • Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc)
 • UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
 • Zorg Innovatie Forum (ZIF)