Brede welvaartcreatie door MKB-familiebedrijven - Van een ‘ad hoc’ naar planmatige aanpak

DossierRAAK.MKB16.005
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2022
Einddatum30 september 2024
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Maatschappelijk verdienvermogen
  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Sociale Studies
  • Economie
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
  • Geen
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

De maatschappelijke aandacht voor welvaartcreatie die verder reikt dan financiële welvaart en de oproep aan bedrijven om hieraan bij te dragen, groeit. MKB-familiebedrijven vinden het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren, maar geven ook aan dat dergelijke brede welvaartactiviteiten niet zijn ingebed in de huidige bedrijfsstrategie. Hieruit volgt de praktijkvraag:
Hoe kunnen we [MKB-familiebedrijven] brede welvaartactiviteiten planmatiger aanpakken zodat we meer maatschappelijke impact kunnen maken?
Het doel van het project is om interventies (werkwijzen) te ontwikkelen en te toetsen om brede welvaartcreatie bij MKB-familiebedrijven inzichtelijk te maken en de maatschappelijke impact ervan te vergroten door ‘ad hoc’ uitgevoerde activiteiten planmatiger aan te pakken. De centrale onderzoeksvraag is:
Hoe kunnen MKB-familiebedrijven brede welvaartactiviteiten koppelen aan hun bedrijfsstrategie en de maatschappelijke impact van deze activiteiten vergroten?
Het project wordt uitgevoerd door het Lectoraat Familiebedrijven van Windesheim, het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam, en met Utrecht University School of Economics. We starten het project met acht MKB-familiebedrijven, met wie interventies worden ontwikkeld, waarna andere familiebedrijven aansluiten en in twee rondes de interventies worden doorontwikkeld. FBNed is aangesloten voor de valorisatie in Nederland en internationaal via hun koepelorganisatie FBN. De belangrijkste onderzoeksmethode in het project is de meervoudige case study methode.
Verwachte outcome:
Maatschappelijke impact van MKB-familiebedrijven vergroten door:
• Kennis over hoe MKB-familiebedrijven zich (kunnen) ontwikkelen in brede welvaartcreatie;
• De (h)erkenning van MKB-familiebedrijven in brede welvaartcreatie;
• Bewustwording van kansen die brede welvaarcreatie MKB-familiebedrijven kan bieden.
Verwachte output:
• Een werkboek met een scan voor MKB-familiebedrijven om de huidige en gewenste situatie t.a.v. brede welvaartcreatie inzichtelijk te maken, inclusief interventies om brede welvaartactiviteiten te verankeren in de strategie en maatschappelijke impact te maken;
• Twee wetenschappelijke artikelen, vijf vakpublicaties, acht teaching cases en vijf seminars in samenwerking met FBNed om resultaten breed te delen, voor onderwijs, wetenschappelijk publiek en bedrijven.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project