Charging the Commons. Towards a situated design approach for the development of digital ledger technologies to empower resource communities

DossierRAAK.MKB14.018
StatusLopend
Startdatum1 januari 2022
Einddatum1 juli 2024
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • Kunst
 • Bètatechniek
 • Smart, liveable cities
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Creatieve industrie
 • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
 • Kunst en de creatieve industrie
 • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

MKB-bedrijven op het gebied van architectuur, gebiedsontwikkeling, ontwerp, digital design en technologie-ontwikkeling zien een nieuwe ‘markt’ ontstaan in de toenemende interesse voor de stedelijke commons. Dat zijn lokale gemeenschappen waarin mensen resources zoals energie, mobiliteit of woonruimte met elkaar delen en beheren, op een duurzame en pro-sociale manier. MKB-bedrijven zien kansen om in co-creatie met deze leefgemeenschappen nieuwe diensten en producten te ontwikkelen waarmee bewoners hun hulpbronnen gemeenschappelijk kunnen managen. MKB-bedrijven zien de ontwikkeling van stedelijke commons daarnaast als mogelijke oplossing voor urgente maatschappelijke vraagstukken en missies op het gebied van inclusieve woningbouw, duurzaamheid en de energietransitie.
Voor het goed functioneren van de commons is een heldere articulatie en implementatie van hun onderliggende (maatschappelijke) waarden essentieel. Dit vraagt van MKB-bedrijven een zoektocht naar nieuwe manieren van gebieds- en technologie-ontwikkeling in samenwerking met bewoners.
Een specifiek probleem daarbij betreft het vertalen van de commons-waarden naar een technologisch systeem dat het gezamenlijk beheer van hulpbronnen mogelijk maakt. Hiervoor wordt veel verwacht van digitale platformen en distributed ledgers technologies zoals de blockchain. Dit zijn databases die precies bijhouden wie wat bijdraagt en gebruikt. Ze koppelen zo’n boekhouding ook aan rechten, plichten en reputaties van de deelnemers. Bij de inrichting van zo’n systeem moeten ontwerpers steeds keuzes maken en rekening houden met spanningen tussen bijvoorbeeld privacy en transparantie, of individuele en collectieve belangen.
In dit ontwerpproces stuiten MKBs op een kennishiaat. Hoe kunnen de onderliggende (maatschappelijke) waarden van commons-gemeenschappen 1) worden gearticuleerd en 2) vertaald naar een ontwerp voor de organisatie van een stedelijke commons met behulp van digitale platformen?
Dit onderzoek verkent deze vragen in een fieldlab in Amersfoort, op twee ‘transfersites’ in Amsterdam en Birmingham, en met community of practice partners. Samen met hen worden een set design-principes en richtlijnen ontwikkeld voor het ontwerp van DLTs voor de stedelijke commons.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020 - 595 33 28

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Avans Hogeschool
 • Commons Network Stichting
 • CrowdBuilding B.V.
 • Dark Matter Laboratories B.V.
 • De Warren
 • Dutch Digital Agencies (DDA)
 • Hogeschool Rotterdam
 • Media Architecture Institute
 • Metabolic
 • Pakhuis de Zwijger
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Space&matter B.V.
 • Stichting De Waag Society
 • Stichting ECP
 • Stichting Het Nieuwe Instituut
 • Stichting ThingsCon Amsterdam
 • STIPO