Circulair kamerbreed tapijt

Status
Beëindigd
Startdatum
10 februari 2020
Einddatum
31 december 2020

Het Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie (NICE) richt zich in samenwerking met Edel Carpets en Het Groene Brein op de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre is retourlogistiek voor circulair kamerbreed tapijt haalbaar?
In de bedrijfstak voor kamerbreed tapijt wordt het grootste deel van het tapijt na gebruik in Nederland verbrand, hetgeen ten koste gaat van het milieu. Edel Carpets is zelfstandig een productontwikkelingstraject gestart naar een circulair kamerbreed tapijt dat recyclebare materialen bevat en goede kwalitatieve eigenschappen heeft. Parallel hieraan wordt onderzocht hoe de retourstroom van de gebruikte tapijten richting de recyclepartij het best kan plaatsvinden en welke valkuilen ze hierbij moet overwinnen.
Dit onderzoeksproject richt zich op de haalbaarheid van retourlogistiek van circulair kamerbreed tapijt, rekening houdend met verschillende toekomstige scenario’s qua prijsontwikkeling e.d.
Het doel van dit project is tweeledig;
1. om n.a.v. best practices kennis op te doen over een efficiënte en effectieve retourlogistiek voor circulaire producten bij een fijn vertakte distributie.
2. Om vast te stellen of het financieel haalbaar is om het nieuwe circulaire productconcept toe te passen inclusief de daarbij behorende retourstroom na gebruik, rekening houdend met verschillende toekomstige scenario’s t.a.v. prijzen etc.
Naast praktische nieuwe inzichten bij retourlogistiek beoogt dit project dus de financiële gevoeligheid van bepaalde prijzen en keuzes duidelijk te maken.

Contactinformatie

Windesheim||Lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie