Circulaire Shelters voor Noodhulp

DossierKIEM.CIE.06.014
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2023
RegelingKIEM 2018-2024 Circulaire economie
Thema's
  • Bètatechniek
  • Economie
  • Energie en Klimaat - Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Jaarlijks worden naar schatting 150 miljoen kwetsbare personen geholpen met humanitaire hulp. Voor hulpgoederen zijn grote hoeveelheden materiaal nodig, iets wat samengaat met een enorme milieu-impact. Hulpgoederen, waaronder shelters, hebben vaak een korte levensduur en er ontbreekt meestal een hergebruik oplossing aan het einde van de levensduur. Hulporganisaties zijn zich als geen ander bewust hoe uitputting van grondstoffen en uitstoot van CO2 een negatieve impact hebben op kwetsbare groepen in lage inkomenslanden. Het is daarom een groeiende wens van humanitaire organisaties en leveranciers om nadrukkelijk te kijken naar circulariteit van hulpgoederen.
Op dit moment mist er een lijst met gewogen criteria om circulaire aankoop en ontwerpkeuzes te maken. In dit project ontwikkelen we een praktisch afwegingskader voor shelters. Hiermee kunnen zorgvuldig onderbouwde product keuzes gemaakt worden voor circulaire end-of-life oplossingen waarbij materiaalkeuze een belangrijke rol speelt. De projectpartners hebben cruciale kennis over de inkoop (Artsen Zonder Grenzen), het ontwerp (MKB-partner Wijnroemer Relief Goods), materiaaleigenschappen en circulariteit (Avans Hogeschool).
Het afwegingskader wordt gebaseerd op uitgebreid deskresearch naar circulaire alternatieven, interviews naar het huidig materiaal gebruik en het huidige keuzeproces, en co-creatie sessies met verschillende hulporganisaties om wensen in kaart te brengen. Op basis daarvan wordt een overzichtelijke methodiek ontwikkeld die zowel materiaal technische als financiële afwegingen helpt maken. Het afwegingskader wordt dan in de praktijk getoetst en geëvalueerd op doelmatigheid, gebruiksvriendelijkheid en snelheid.

Eindrapportage

In dit project heeft de circulariteit en van humanitaire noodhulp shelters onderzocht. Jaarlijks worden
naar schatting 150 miljoen kwetsbare personen geholpen met humanitaire hulp. Voor hulpgoederen zijn
grote hoeveelheden materiaal nodig, iets wat samengaat met een enorme milieu-impact. Hulpgoederen,
waaronder shelters, hebben vaak een korte levensduur en er ontbreekt meestal een hergebruik oplossing
aan het einde van de levensduur. Hulporganisaties zijn zich als geen ander bewust hoe uitputting van
grondstoffen en uitstoot van CO2 een negatieve impact hebben op kwetsbare groepen in lage
inkomenslanden. Het is daarom een groeiende wens van humanitaire organisaties en leveranciers om
nadrukkelijk te kijken naar circulariteit van hulpgoederen.
In dit project hebben we een lijst met gewogen criteria samen gesteld om circulaire aankoop en
ontwerpkeuzes te maken. We ontwikkelden een praktisch afwegingskader voor shelters. Hiermee kunnen
zorgvuldig onderbouwde product keuzes gemaakt worden voor circulaire end-of-life oplossingen waarbij
materiaalkeuze een belangrijke rol speelt. De projectpartners hebben cruciale kennis over de inkoop (Artsen
Zonder Grenzen), het ontwerp (MKB-partner Wijnroemer Relief Goods), materiaaleigenschappen en
circulariteit (Avans Hogeschool).
Het afwegingskader is gebaseerd op uitgebreid deskresearch naar circulaire alternatieven,
interviews naar het huidig materiaal gebruik en het huidige keuzeproces, en co-creatie sessies met
verschillende hulporganisaties om wensen in kaart te brengen. Op basis daarvan is een overzichtelijke
methodiek ontwikkeld die shelters vergelijkt op zowel circulaire als duurzaamheidaspecten. Het
afwegingskader is in de praktijk getoetst met data van shelters door Artsen Zonder Grenzen en geëvalueerd
op doelmatigheid, gebruiksvriendelijkheid en snelheid.

Contactinformatie

Avans Hogeschool

Jetta Wille, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project