Com-In-Actie

DossierRAAK.MKB13.014
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 augustus 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
 • Gezondheidszorg
 • Sport en Bewegen
 • Personalised medicine: uitgaan van het individu
 • Life Sciences & Health
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
 • 2: Onderwijs en talentontwikkeling
 • 3: Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

MKB-fysiotherapeuten brengen tijdens het eerste consult de cliënt in kaart en bouwen een relatie op met de cliënt. Voor mensen met een chronische aandoening is deze cliënt-therapeut relatie belangrijk omdat deze voorspellend is voor therapietrouw, het effect van de behandeling en, op de langere duur, de gezondheid van de cliënt en therapeut.

Cliënten met chronische klachten vinden het lastig de eigen gedachten over klachten over te brengen aan de therapeut. Als de cliënt daarnaast ook moeite heeft met het begrijpen van de vragen en informatie van de therapeut kan dat leiden tot het gevoel niet begrepen te worden. Als bovendien de therapeut deze beperkte gezondheidsvaardigheden niet herkent kan dit leiden tot een onvolledig biopsychosociaal beeld van de cliënt, onvrede over de communicatie en keuze van de behandeling.

MKB-fysiotherapeuten geven aan beperkte gezondheidsvaardigheden tijdens de eerste ontmoeting niet te herkennen en missen communicatiestrategieën en middelen ter verbetering van de communicatie. Bekende communicatiestrategieën en middelen zijn vooral onderzocht in de medische setting en niet direct toepas-baar in de fysiotherapeutische context.

MKB-fysiotherapeuten vragen dan ook hulp bij het ontwikkelen van nieuwe- en door ontwikkelen van bestaande communicatiestrategieën en middelen specifiek voor de fysiotherapeutische context ter ondersteuning van de communicatie bij cliënten met een chronische aandoening en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Dit onderzoek volgt de stappen van intervention mapping vanuit de unieke fysiotherapeutische situatie met een vaste kerngroep MKB-fysiotherapeuten, cliënten met een chronische aandoening en beperkte gezondheidsvaardigheden, docent-onderzoekers en designers. Er is behoefte aan patiëntgerichte com-municatiestrategieën en middelen met als doel deze te evalueren en te implementeren(stap 1-2), Tijdens de ontwerpfase zullen bestaande communicatiestrategieën en middelen worden aangepast voor de fysio-therapeutische context en eventueel nieuwe strategieën en middelen ontwikkeld worden in 3 design-cycli(stap 3-5). Implementatie vindt plaats binnen onderwijs en MKB-fysiotherapeuten waarbij de haalbaarheid wordt geëvalueerd middels een feasibility study(stap 6).

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Hans Hobbelen, contactpersoon
Telefoon: 06-12313987

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Amsterdam UMC
 • Denktank 60+
 • Fysio Sluijters B.V.
 • Fysiodelta
 • Fysiotherapie Leebrug
 • Hogeschool Leiden||College van Bestuur
 • Hogeschool Utrecht||College van Bestuur
 • Kalkdijk Fysio en Manuele Therapie
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • NHL Stenden Hogeschool||College van Bestuur
 • Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA)
 • Paramedisch Instituut Rembrandt
 • R.J. Goddard Fysiotherapie
 • Visser Fysiotherapie en sport

Netwerkleden