Combineren is creëren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 december 2019
Einddatum
30 oktober 2020
Thema's
Life Sciences & Health

Het lectoraat ‘Supply Chain Finance’ (SCF) en het lectoraat ‘Netwerken in Circulaire Economie’ (NICE) van Windesheim richt zich in samenwerking met een ziekenhuis en MedHemScience B.V. op de volgende onderzoeksvraag: ‘kan het gebruik van bloed- en weefselzakken verduurzaamd worden door recycling, hergebruik en/of preventie van gebruik?’

Ziekenhuizen gebruiken steeds meer kunststof disposables zoals bloed- en weefselzakken, infuuszakken, tubes etc.. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de kunststof disposables na éénmalig gebruik terecht komt in het Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA).Deze afvalstroom wordt in speciale vaten ingezameld, afgevoerd en verbrand. De voordelen van disposables zijn evident; de verpakkingen voldoen aan de eisen en de steriliteit is geborgd. Vanuit het oogpunt van circulariteit is het éénmalig gebruik van kunststof disposables en daarna verbranding echter onwenselijk.

Doel van dit haalbaarheidsproject is om kennis op te doen over de mogelijkheden om (het gebruik van) disposables in het ziekenhuis te verduurzamen. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of het in principe haalbaar is om een nieuwe werkwijze en/of productconcept te ontwikkelen voor disposables zodat deze duurzamer gebruikt kunnen worden. We voeren een case study uit naar kunststof bloed- en weefselzakken. We verkennen de mogelijkheden van recycling, hergebruik en preventie van disposables.

Dit project beoogt te resulteren in nieuwe inzichten in de mogelijkheden van duurzamer gebruik van bloed- en weefselzakken, waarmee de hoeveelheid SZA afval bij ziekenhuizen en de verbranding van éénmalig gebruikte disposables gereduceerd kan worden. Hiermee leveren de consortium partijen een substantiële bijdrage aan de circulaire economie.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim||College van Bestuur