Crowdvoiding game

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2020
Einddatum
1 februari 2021

Het beoogde resultaat van dit project is een mobiele game waarin jongeren op een leuke manier gestimuleerd worden om drukke plekken te vermijden, passend bij de COVID-19 maatregelen.
De game wordt expliciet niet opgezet als informatie/advies app. Daarnaast zal er ook geen tracing plaatsvinden; anonimiteit moet gegarandeerd zijn.
Speerpunt van de mobiele game is om deze voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarin zal speciale aandacht zijn voor jongeren met een visuele beperking.

Contactinformatie

Hogeschool Windesheim