Cupplement; Koffie voor sporters.

DossierTOFF.HBO10.004
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum1 februari 2023
RegelingTake-off hbo
Thema's
  • Agro en Food
  • Bètatechniek
  • NeuroLabNL: dè werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
  • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
  • Life Sciences & Health
  • Gezondheid en Welzijn
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Cupplement; Koffie voor sporters.
Een dagelijks kopje verrijkt in vitamines kan sporters helpen om te voorzien in de extra behoefte van deze vitamines.
Uit HU onderzoek blijkt dat koffie uit cups in principe kunnen worden verrijkt met vitamines.
In dit project voorstel zullen de volgende vervolg activiteiten worden verricht, namelijk:
• Analyse van de beschikbaarheid van vitamines in koffie namelijk;
o wateroplosbare vitamines, (andere vitBs).
o vetoplosbare vitamines (vitD).
• Kwaliteit en shelf life testen.
• Smaakoptimalisatie na verrijking.
Het uiteindelijk resultaat zal zijn, een koffie blend in cups verrijkt met vit B en D waarvan de smaak is geoptimaliseerd.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
  • Cupplement