CVA-portaal: digitaal ondersteunde interprofessionele communicatie en samenwerking voor persoonsgerichte thuisrevalidatie na een beroerte

DossierEXZ.EXZ.01.008
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingExtramurale zorg
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
 • Gezondheid & Zorg - Mensen met chronische ziekten
 • Personalised medicine: uitgaan van het individu
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Life Sciences & Health
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
 • 2: Onderwijs en talentontwikkeling

Als gevolg van de voortschrijdende extramuralisering worden burgers die een CVA (beroerte) hebben doorgemaakt, steeds eerder uit het ziekenhuis ontslagen en vindt revalidatie al in een vroegtijdige fase na het CVA in de eigen leefomgeving plaats. Verpleegkundigen en paramedici in de eerste lijn zien zich daardoor geconfronteerd met CVA-zorg van toenemende complexiteit, die tevens afstemming vraagt op de eigen leefomgeving en behoeften van deze patiënten. De eerstelijns infrastructuur voor interprofessionele samenwerking is echter beperkt, mede als gevolg van onvoldoende logistieke mogelijkheden voor frequent interdisciplinair overleg. Niettemin is samenwerking en communicatie door de betrokken zorgprofessionals een belangrijke randvoorwaarde voor het bieden van persoonsgerichte thuisrevalidatie ter bevordering van optimaal functionerende CVA-patiënten in hun dagelijkse leven. De inzet van technologie ter ondersteuning van eerstelijns samenwerking kan daaraan bijdragen.
Een eerder uitgevoerd project in opdracht van de Topsector LSH, waarin de behoeften en wensen ten aanzien van mogelijkheden voor technologische ondersteuning van interdisciplinaire samenwerking zijn verkend, heeft een conceptontwerp van een digitaal CVA-portaal opgeleverd. Dit ontwerp voorziet professionals die betrokken zijn bij een CVA-patiënt van de mogelijkheid om relevante informatie te delen door inzage in geselecteerde delen van elkaars Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s). Omdat de patiënten als de eigenaar van het portaal en van hun eigen thuisrevalidatie worden gezien, is de toegankelijkheid van het CVA-portaal voor patiënten en hun naasten essentieel.
Het doel van dit project is de doorontwikkeling van een conceptontwerp van een digitaal CVA-portaal in co-creatie met eindgebruikers op basis van inclusief actie-onderzoek en de evaluatie van de werkzaamheid en de toegankelijkheid voor zorgaanbieders èn zorgvragers. Wensen en behoeften van CVA-patiënten uit verschillende sociaaleconomische lagen en van verpleegkundigen en paramedici vormen de basis voor de totstandkoming van een CVA-portaal dat een efficiënt en effectief interprofessioneel revalidatieproces voor individuele patiënten en hun naasten ondersteunt en ook als zodanig ervaren wordt door patiënten.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Marian Adriaansen, contactpersoon
Telefoon: 024-3530450

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • E-Zorg
 • Pharos
 • PhoQus B.V.
 • Proteion Thuis
 • St. CVA ketenzorg Noordelijke Maasvallei
 • Zuyd Hogeschool||College van Bestuur

Netwerkleden