CW.Code – Circular Wood Computational Design Tools

DossierGOCI.KIEM.01.085
StatusLopend
Startdatum9 mei 2022
Einddatum28 februari 2023
RegelingKIEM GoCI
Thema's
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
 • Bètatechniek
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Smart industry
 • Smart, liveable cities
 • Creatieve industrie
 • 5: De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar
 • 9: Kunst en creatieve industrie
 • 4: Slimme technologie en materialen

Hoogwaardig afvalhout van bewoners, bouwbedrijven en meubelmakers blijft momenteel ongebruikt omdat het te arbeidsintensief is om grote hoeveelheden ongelijke stukken hout van verschillende afmetingen en soorten te verwerken. Waardevol hout wordt waardeloos afval, tegen de principes van de circulaire economie in.
In CW.Code werken Powerhouse Company, Bureau HUNC en Vrijpaleis samen met de HvA om te onderzoeken hoe een toegankelijke ontwerptool te ontwikkelen om upcycling en waardecreatie van afvalhout te faciliteren.
In andere projecten hebben HvA en partners verschillende objecten gemaakt van afvalhout: een stoel, een receptiebalie, kleine meubels en objecten voor de openbare ruimte, vervaardigd met industriële robots. Deze objecten zijn 3D gemodelleerd met behulp van specifieke algoritmen, in de algemeen gebruikte ontwerpsoftware Rhino en Grasshopper. De projectpartners willen nu onderzoeken hoe deze algoritmen via een toegankelijke tool bruikbaar te maken voor creatieve praktijken. Deze tool integreert generatieve ontwerpalgoritmen en regelsets die rekening houden met beschikbaar afvalhout, en de ecologische, financiële en sociale impact van resulterende ontwerpen evalueren. De belangrijkste ontwerpparameters kunnen worden gemanipuleerd door ontwerpers en/of eindgebruikers, waardoor het een waardevol hulpmiddel wordt voor het co-creëren van circulaire toepassingen voor afvalhout.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door HvA Digital Production Research Group, met bovengenoemde partners. HUNC heeft ervaring met stadsontwikkeling waarbij gebruik wordt gemaakt van lokaal gekapt afvalhout. Vrijpaleis biedt toegang tot een actieve, lokale community van makers met een sterke band met buurtbewoners. Powerhouse Company heeft ervaring in het ontwerpen met hout in de bouw. Alle drie kunnen profiteren van slimmere circulaire ontwerptools, waarbij beschikbaar materiaal, productiebeperkingen en impactevaluatie worden geïntegreerd.
De tool wordt ontwikkeld en getest voor twee designcases: een binnenmeubelobject en een buitengevelelement. Bevindingen hiervan zullen leidend zijn bij de ontwikkeling van de tool. Na afronding van het project is een bètaversie gereed voor validatie door ontwerpers, bewonerscollectieven en onderzoek/onderwijs van de HvA.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Liselotte van Dijk, contactpersoon
Telefoon: 06-21155021

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • De Kanter Strategic Marketing & Sales
 • HUNC
 • Powerhouse Company International B.V.