Dat smaakt naar meer. Interprofessioneel samenwerken in voeding en mondgezondheid

DossierRAAK.MKB16.023
StatusLopend
Startdatum1 januari 2023
Einddatum31 december 2024
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Gezondheid & zorg
  • Gezondheidszorg
  • Gezondheid en Welzijn

Voeding en mondgezondheid hangen met elkaar samen. Immers, om goed te kunnen eten, is een gezonde, pijnvrije mond nodig en voor een goede mondgezondheid is een gezond voedingspatroon nodig. Diëtisten en mondhygiënisten geven aan dat zij graag beter gebruik maken van elkaars expertise. Echter, zij weten op dit moment onvoldoende van elkaars deskundigheid en weten elkaar niet te vinden. Daarnaast geven beide beroepsgroepen aan dat ook andere professionals nodig zijn om tijdig problemen ten aanzien van voeding en/of mondgezondheid te signaleren. Diëtisten en mondhygiënisten geven aan handvatten nodig te hebben om deze samenwerking onderling én in hun regio/wijk vorm te geven. Er is reeds een conceptvragenlijst ontwikkeld die diëtisten en mondhygiënisten ondersteunt om problemen op gebied van voeding en mondgezondheid bij thuiswonende ouderen tijdig te signaleren. In dit project zal deze vragenlijst worden gevalideerd. Het project verbreedt tevens de aandacht voor voeding en mondgezondheid naar andere professionals in de wijk/regio én naar andere doelgroepen dan thuiswonende ouderen.
De centrale vraag is: De centrale luidt: Hoe kunnen diëtisten en mondhygiënisten onderling en met andere professionals in de regio/wijk beter samenwerken om de (preventieve) zorg van gezondheidsproblemen rond voeding en mondgezondheid te verbeteren? In dit project vormen diëtisten en mondhygiënisten binnen een regio/wijk duo’s die met elkaar meelopen om zo inzicht te krijgen in elkaars expertise en in vraagstukken op het terrein van voeding en mondgezondheid in hun regio/wijk (werkpakket 1). Vervolgens gaan zij in actie-onderzoek na hoe zij de vraagstukken kunnen oplossen, wie daarbij nodig zijn en hoe samenwerking in de regio/wijk vorm kan krijgen (werkpakket 2). Tenslotte zal de conceptvragenlijst voor inschatten van risico van problemen op gebied van voeding en mondgezondheid bij ouderen worden gevalideerd (werkpakket 3). Resultaten worden gedeeld met het werkveld en onderwijs (werkpakket 4).

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Elke Naumann, contactpersoon
Telefoon: 024-3530531

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

  • NCJ
  • Partnerschap Overgewicht Nederland
  • Stichting JOGG
  • Stichting Lezen & Schrijven
  • Stuurgroep Ondervoeding