De toegevoegde waarde van sociale robots voor mijn winkel

DossierRAAK.MKB15.014
StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
 • Bètatechniek
 • Economie
 • 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • 4: Slimme technologie en materialen

Voor MKB-winkeliers is het de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om goed personeel te vinden. De kwaliteit van de dienstverlening in de winkel komt hierdoor onder druk te staan wat ten koste gaat van klanttevredenheid en omzetten. Om het tij te keren willen MKB-winkeliers meer kennis opdoen over de mogelijkheden die sociale robots hen bieden om klanten te bedienen. Uit de vraagarticulatie is gebleken dat de MKB-winkeliers het meeste verwachten van de mogelijkheden om met sociale robots klanten te ontvangen, hen de weg te wijzen, promoties te tonen, productinformatie te verstrekken, en advies te geven. In dit project onderzoeken wij de toegevoegde waarde van sociale robots die deze dienstverlenende taken uitvoeren in tien winkels in Nederland.
De centrale onderzoeksvraag van dit project luidt: “Hoe en in welke mate leidt de inzet van sociale robots voor diverse dienstverlenende taken in de winkel (ontvangen van klanten, wijzen van de weg, promoten van aanbiedingen, verstrekken van productinformatie, het geven van advies) tot tevredenheid van klant en personeel, en zorgt het voor toegevoegde waarde voor de winkelier?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn vijf deelvragen geformuleerd, die aan de hand van drie samenhangende werkpakketten samen met consortiumpartners via praktijkgericht onderzoek zullen worden beantwoord. De kern van het consortium bestaat uit de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, TMO Fashion Business School, tien winkeliers, en een robotprovider.
De nieuwe kennis die met dit project wordt gegenereerd over de mogelijkheden van sociale robots voor de dienstverlening in winkels (en daarmee hun voortbestaan), is van grote waarde voor MKB-winkeliers in heel Nederland. De resultaten van het onderzoek worden daarom in een vierde werkpakket breed gedeeld via de brancheorganisaties INretail, Het Vakcentrum en Techniek Nederland, een websitepagina op Retail Insiders, een YouTube kanaal, een boekje, en blogartikelen voor winkeliers op toonaangevende online platforms.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020 - 595 33 28

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Buitenveldert Supermarkt B.V.
 • Co Van der Horst B.V.
 • Coop Hof van Delft
 • HED Kaas B.V.
 • INretail
 • Kooltjes V.O.F.
 • OFM B.V.
 • PLUS van Tetering
 • Stichting KCH
 • Supermarkt Asten B.V.
 • Techniek Nederland
 • Temi (robotemi Ltd.)
 • TMO Fashion Business School
 • Tuincentrum Osdorp B.V.
 • Vakcentrum, Beroepsorganisatie van Zelfstandige Detaillisten
 • Van den Assem Schoenen Amsterdam B.V.
 • Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Welbo

Netwerkleden

 • Lectorenplatform Retailinnovation Platform
 • Retailinsiders