Denken en doen in co-creatie: Delftse vraagstukken in het MBO, HBO en WO

DossierCDKM.GR.07.017
StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2026
RegelingCDKM 2023
Thema's
  • Geen
  • Overig
  • Geen

Delft is een stad van denken en doen, waar zowel wetenschap als maakindustrie een lange traditie kennen. Hier sluit het convenant van 2016 tussen de TU Delft (TUD) en de gemeente Delft op aan met “de verbinding van de Universitaire gemeenschap, stad en inwoners” via het programma TU Delft | WIJStad. De afgelopen jaren is vanuit dit programma met docenten en studenten gewerkt om zowel academische resultaten te bereiken als resultaten die direct tot nut zijn voor de stad Delft en haar bewoners. Een eerder CDKM programma “Uit de Bubbel” heeft inzichten en implementatierichtingen opgeleverd voor TUD om stedelijke vraagstukken optimaal te laten landen in het onderwijs. Ons technische profiel leent zich helemaal voor het bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven. Voor vrijwel alle ‘wicked problems’ van deze tijd geldt dat wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties een doorslaggevende rol spelen. Bovendien zijn technologische doorbraken cruciaal voor welzijn en welvaart. Echter, we zien ook steeds vaker hoe belangrijk sociaal-maatschappelijke factoren en ethische context zijn naast (en in) de technologie. Onze studenten leiden we op als maatschappelijk betrokken ingenieurs, die buiten hun bubbel leren kijken en breed kunnen samenwerken. Daarnaast is er een enorme, groeiende vraag naar technisch talent op alle onderwijsniveaus. TUD neemt sinds 2017 deel aan de City Deal kennismaken (CDKM) Delft om samen met de hogescholen en de gemeente Delft te leren met de stad. Centraal in deze aanvraag staat hoe we de hele onderwijsketen op MBO, HBO en WO niveau integraal willen betrekken, onder andere met een lokaal loket in Delft-West dat zich vooral richt op vraagstukken rondom gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Op die manier dragen studenten optimaal bij aan de belangrijkste opgaven van de stad Delft.

Contactinformatie

TU Delft

Pieke Hoekstra, contactpersoon
Telefoon: (015) 278 11 06

Consortiumpartners

bij aanvang project