Dierwaardigheid in Praktijk (DiP)

DossierPLTFM.05.003
StatusLopend
Startdatum1 mei 2024
Einddatum1 mei 2026
RegelingPlatformregeling
Thema's
  • Agro en Food
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
  • Gezondheid en Welzijn
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Het bestaansrecht van alle diersectoren wordt meer dan ooit bepaald door de wijze waarop wij met dieren omgaan. De hernieuwde Wet Dieren (juli 2024), de impasse in het Convenant Dierwaardige Veehouderij, de zienswijzen van Raad voor Dierenaangelegenheden en de maatschappelijke polarisatie rondom het houden van dieren, de inzet voor sport en recreatie of de interactie met wilde dieren, zijn hierin duidelijke signalen.
De consequenties en uitdagingen voor de praktijk zijn groot, divers en urgent. Om de lectoren in diergerichte sectoren op het hbo te verenigen, hun expertise te verrijken en hun slagvaardigheid te vergroten willen lectoren van zes hogescholen een lectorenplatform inrichten op Dierwaardigheid in Praktijk (DiP). Het lectorenplatform DiP zoekt hierin samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en kennisinstituten op het gebied van dierenwelzijn, smart farming en communicatie. Input en advies wordt geleverd vanuit het werkveld in de vorm van een partnerraad.
Het lectorenplatform DiP streeft drie hoofdoelen na, namelijk 1) het opstellen van een onderzoeks- en uitvoeringsagenda, 2) het proactief en toonaangevend zijn in valoriserend praktijkgericht onderzoek gerelateerd aan dierwaardigheid en 3) het zichtbaar maken en valoriseren van resultaten van het praktijkgerichte onderzoek, gerelateerd aan dierwaardigheid.
Bovenstaande doelen worden gerealiseerd door per jaar 1) drie platformbijeenkomsten te houden met aangesloten lectoren en kennisinstellingen, 2) twee bijeenkomsten te organiseren met alle betrokken partijen bij lectorenplatform, inclusief de partenraad, en 3) twee doelgroepgerichte kennisdagen te organiseren en één workshop onderzoeks-onderwijs-interactie om curriculumherziening op het thema te stimuleren.
Een kernteam bespreekt maandelijks met de aanvragende lectoren de voortgang en monitort de op te leveren resultaten. Om externe zichtbaarheid te creëren wordt er een communicatieplan uitgerold en een online thematisch kennisplatform gelanceerd. Dit draagt bij aan het succes van het lectorenplatform DiP waarbij het streven is om na afloop van de subsidieperiode de activiteiten van consortium zelfstandig voort te zetten.

Contactinformatie

Aeres Hogeschool

J. Heerkens, contactpersoon
Telefoon: 088-0206025

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden