Digital twins ter ondersteuning van de planning & besturing van discrete productieprocessen

DossierPD.PD.PD01.023
StatusLopend
Startdatum1 februari 2024
Einddatum31 januari 2028
RegelingFinanciering PD-kandidaten 2023-2027
Thema's
  • Sleuteltechnologieën
  • Bètatechniek
  • Economie
  • Smart industry
  • Waardecreatie door verantwoorde toegang tot en gebruik van big data
  • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Veel bedrijven zijn bezig om de planning en besturing van hun productie steeds meer data-gedreven te ondersteunen. Hiervoor beginnen ze met hoge verwachtingen aan digital twin-projecten. Ze zijn echter vervolgens onvoldoende in staat deze nieuwe technologie waarde toevoegend in te zetten. Dit onderzoek onderzoekt hoe bedrijven DT-technologie kunnen inzetten om hun planning en besturing te ondersteunen.
Productieplanning en -besturing wordt steeds complexer. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door meer klantspecifieke vraag én grote volumefluctuaties door geopolitieke omstandigheden. Anderzijds kampen productiesystemen met beperkingen én gebrek aan flow. Het reactievermogen is hierdoor onvoldoende om genoemde externe factoren op te vangen. Productiebedrijven worstelen dan ook met hun leverbetrouwbaarheid.
Bedrijven elimineren verspillingen en verminderen de invloed van beperkingen met behulp van verbeterprincipes als Lean of Six Sigma. Deze verbeterprincipes helpen de flow te verbeteren. Echter de toenemende variaties in externe factoren(6) maken de beheersing van de interne procesbeperkingen complexer.
Snelle procesbijsturing, gevoed door (near-)real-time procesgegevens, is een vereiste om het reactievermogen van het productiesysteem verder te verbeteren. Digital twin technology (DT) helpt bij het ontsluiten en analyseren van real-time gegevens. DT’s ondersteunen de beheersing van het productiesysteem waardoor het reactievermogen verbeterd.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Gerlinde Oversluizen, contactpersoon