Duurzaam Bosbeheer Suriname

DossierPVG.DZ22.06.005
StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2025
RegelingPVG Thematische calls 2022
Thema's
 • Natuur en Leefomgeving
 • Landbouw, water en voedsel
 • Maatschappelijk verdienvermogen
 • Agro en Food
 • Economie
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Agri & Food
 • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Ontbossing vormt wereldwijd een bedreiging voor het klimaat en biodiversiteit. In tropische landen is ontbossing ook een bedreiging voor lokale gemeenschappen die in het bos leven en afhankelijk zijn van de goederen en diensten die het bos hun levert. De jaarlijkse ontbossing in tropische bosgebieden is weliswaar de afgelopen jaren wat afgenomen maar in het (Braziliaanse) Amazone gebied is de afgelopen 5 jaar de ontbossing juist weer toegenomen.
Het doel van dit project is om nieuwe kennis te generen en die toe te passen bij het duurzaam gebruik van het bos in Suriname, hetgeen als voorbeeld kan dienen voor aangrenzende landen die deel uitmaken van het Amazone gebied. Daarnaast zal er onderzocht worden hoe het bosbestuur verbeterd kan worden, en zullen nieuwe methoden ontwikkeld worden om de duurzaamheid van activiteiten in het bos te kunnen monitoren. De doorwerking naar de praktijk gebeurt in nauwe samenwerking met verschillende (private) partijen waarbij concrete verdien-modellen voor het gebruik van goederen en diensten uit het bos ontwikkeld worden. Via een op te zetten Living Lab Duurzaam Bosgebruik worden professionals uitgenodigd om door middel van trainingen, workshops en andere bijeenkomsten de kennis in de beroepspraktijk toe te passen.
Het project draagt bij aan de actualisering van het onderwijs door deze nieuwe kennis te gebruiken in de curricula van zowel Surinaamse als Nederlandse beroepsopleidingen op het gebied van duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Door deze aanpak wordt het handelingsperspectief van zowel lokale gemeenschappen als commerciƫle bedrijven vergroot zodat zij beter in staat zijn duurzamere verdienmodellen te creƫren gebaseerd op het gebruik van producten en diensten uit het Surinaamse bos.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Peter van der Meer, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • CELOS (centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname
 • Hogeschool Inholland
 • Jan Starke Opleiding-en Ontspanningscentrum
 • NATIN-MBO
 • Stichting Probos
 • Stichting Tropenbos Internationaal Suriname
 • Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht
 • Teun Vogel
 • THPS B.V.