Duurzaam duurzaam

DossierRAAK.PUB10.008
StatusLopend
Startdatum1 september 2023
Einddatum31 augustus 2025
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Landbouw, water en voedsel
  • Agro en Food
  • Sociale Studies
  • Duurzaam transport en intelligente logistiek
  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar

Burgers zeggen vaak dat zij heel duurzaam zijn, maar in hun daadwerkelijk gedrag is dat vaak niet terug te zien. Gemeenten proberen van alles om hun burgers duurzamer te laten zijn, om dus de kloof tussen houding en gedrag te overbruggen. Dit geldt voor gedrag op het vlak van mobiliteit, energie, kleding, voeding, buitenshuis enz. Maar gemeenten weten niet wat werkt en dus welke communicatiemethoden zij het beste moeten kiezen. In dit project testen we verschillende communicatiemethoden uit. We doen dat bij vier participerende gemeenten met verschillende vormen van duurzaam gedrag. Uit de verschillende experimenten leiden we af wat het beste werkt. De resultaten zijn een concrete handleiding en aanpak voor gemeenten om zelf een onderbouwde keuze te kunnen maken in de meest effectieve communicatiemethode.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Karel Jan Alsem, contactpersoon
Telefoon: 050-5952532

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden