Duurzaam vlees: natuurlijk!

DossierPVG.DZ19.VEE.001
StatusAfgerond
Startdatum4 november 2019
Einddatum12 april 2023
RegelingPVG Thematische calls 2019
Thema's
  • Agro en Food
  • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
  • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Agri & Food
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Om duurzame voedselkeuzes te kunnen maken en duurzaam te kunnen produceren is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Keurmerken, labels of logo’s worden gebruikt om deze keuze te beïnvloeden. Het blijft lastig goede keuzes te maken omdat er zoveel verschillende keurmerken, labels en logo’s zijn met elk hun eigen duurzaamheidscriteria. Welke keuze is dan het meest duurzaam? Deze vraag geldt voor consumenten, zakelijke afnemers en ook voor agrarische ondernemers. Aan welke duurzaamheidscriteria wordt voldaan én hoe kan dat duidelijk worden gecommuniceerd?
In het project “Duurzaam vlees, Natuurlijk!” geven veehouders, keurmerkorganisaties, regionale en landelijke branche- en ketenorganisaties, consumentenorganisaties, hogescholen en een universiteit samen antwoord op de vraag hoe in Nederland stapsgewijs tot een meer integraal en gebalanceerde set van keurmerken gekomen kan worden. Het schetst een routekaart voor de primaire producenten van vlees in Nederland,
consumenten(organisaties) en de overheid als facilitator. De proposities zijn onderbouwd d.m.v.
onderzoeksactiviteiten.
Op https://www.duurzaamvleesnatuurlijk.nl/ wordt ingegaan op wat duurzaamheid is, de rol van verschillende partijen hierin en ervaren spanningen tussen keurmerken (63) en tussen duurzaamheidsindicatoren,
bijvoorbeeld milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn. Ook wordt uitgelegd wat keurmerken zijn, hoe de kwaliteit wordt bepaald en bewaakt, en wat het proces is van ontwikkeling en beheer van certificatie schema’s. De roadmap geeft aan hoe in Nederland tot een meer integraal en gebalanceerde set van keurmerken/labels in de vleesproducerende sector gekomen kan worden én er wordt meer achtergrondinformatie gegeven over deze sector (i.h.b. rund en geitenbokken). Ter inspiratie worden er voorbeelden van verduurzaming uit de keten gegeven. Van al deze kennis is lesmateriaal ontwikkeld voor het mbo en hbo.
consumenten(organisaties) en de overheid als facilitator. De proposities zijn onderbouwd d.m.v.
onderzoeksactiviteiten.
Op https://www.duurzaamvleesnatuurlijk.nl/ wordt ingegaan op wat duurzaamheid is, de rol van verschillende partijen hierin en ervaren spanningen tussen keurmerken (63) en tussen duurzaamheidsindicatoren,
bijvoorbeeld milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn. Ook wordt uitgelegd wat keurmerken zijn, hoe de kwaliteit wordt bepaald en bewaakt, en wat het proces is van ontwikkeling en beheer van certificatie schema’s. De roadmap geeft aan hoe in Nederland tot een meer integraal en gebalanceerde set van keurmerken/labels in de vleesproducerende sector gekomen kan worden én er wordt meer achtergrondinformatie gegeven over deze sector (i.h.b. rund en geitenbokken). Ter inspiratie worden er voorbeelden van verduurzaming uit de keten gegeven. Van al deze kennis is lesmateriaal ontwikkeld voor het mbo en hbo.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Consortiumpartners

bij aanvang project