Duurzaam vlees: natuurlijk!

DossierPVG.DZ19.VEE.001
StatusLopend
Startdatum4 november 2019
Einddatum3 mei 2022
RegelingPVG Thematische calls 2019
Thema's
 • Agro en Food
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Agri & Food
 • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening

In het project ’Duurzaam vlees, natuurlijk!’ werken veehouders, keurmerken, regionale en landelijke branche- en ketenorganisaties, consumentenorganisaties en WUR samen met de vier Groene Hogescholen (Aeres, HAS, Inholland, VHL) aan een roadmap voor het meten en communiceren van duurzaamheid in de veehouderij vanuit een integrale benadering.
In de verduurzaming van de veehouderij nemen klimaateffecten een belangrijke plaats in met de Carbon Footprint als leidend criterium. Het vastleggen en toerekenen van emissies is lastig en een lage Carbon Footprint staat vaak op spanning met andere duurzaamheidscriteria zoals biodiversiteit en extensief weiden. Er zijn ook andere thema’s van maatschappelijk belang, zoals de relatie burger-boer, dierenwelzijn, landschap, natuur, biodiversiteit en cultuurhistorie. De diverse aspecten van duurzaamheid zijn terug te vinden in de verschillende afzonderlijke keurmerken die ontwikkeld zijn.
Dit project heeft tot doel een integraal overzicht te vormen van keurmerken, meetmethoden en duurzaamheidscriteria voor de veehouderij, percepties van consumenten en het inzichtelijk maken van de spanningsvelden daartussen. Vanuit het overzicht wordt een roadmap ontworpen voor doorontwikkeling van bestaande keurmerken t.a.v. criteria, methodologie, allocatie, om aansluiting te vinden bij de behoeften van verschillende doelgroepen, waaronder consumenten en zakelijk afnemers. Daarbij worden alle sectoren binnen de vlees-producerende veehouderij in ogenschouw genomen, waarbij er in het bijzonder aandacht is voor duurzame productie van vlees van rundvee.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Aeres Hogeschool
 • Bioboerderij 't Schop
 • Connecting Agri and Food
 • De 4 Vennekeshoeve
 • De Oosters Vof
 • Dierenbescherming
 • Esbro B.V.
 • Food Hub
 • HAS Hogeschool
 • Heihoef Farming B.V.
 • Heijdra Vleesvee
 • Hogeschool Inholland
 • Hoogeveld BV
 • LLTB
 • LTO Noord
 • Natuurvlees-Nederland / Meat Concepts BV
 • Stichting Goede Waar
 • Stichting Milieukeur
 • True Food
 • Ulsda Food BV
 • Vion N.V.
 • Wageningen Livestock Research (WLR)
 • ZLTO