EBP-methode voor podotherapeuten ter preventie van voetwonden bij mensen met diabetes mellitus

DossierRAAK.MKB19.020
StatusLopend
Startdatum1 juni 2024
Einddatum31 mei 2026
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Gezondheid en Welzijn

Voetproblemen komen frequent voor bij mensen met diabetes mellitus. De verstoorde stofwisseling bij diabetes mellitus kan in de voeten schade aan zenuwen en bloedvaten, en beperkte gewrichtsbeweeglijkheid veroorzaken. Hierdoor ontstaat een afwijkend gangpatroon met hoge lokale druk onder de voeten en een verminderde sensorische terugkoppeling. Dit geeft een verhoogd risico op het ontstaan van een voetwond. Een diabetische voetwond behoort tot de ernstigste complicaties bij diabetes mellitus vanwege de slechte genezingstendens, de intensieve behandeling, het verlies van mobiliteit en kwaliteit van leven, en het grote risico op een amputatie. Preventie van diabetische voetwonden is van groot belang om de impact op de mensen die het ondergaan en het zorgsysteem te beperken.
Podotherapeuten spelen, in de eerstelijnszorg, een belangrijke rol in de preventie van voetwonden bij mensen met diabetes mellitus. Voor de organisatie en globale inhoud van deze preventieve voetzorg is de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera leidend. Deze zorgmodule is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en is breed geïmplementeerd. Er ontbreekt echter een verdiepende inhoudelijke handreiking voor podotherapeuten ter bevordering van evidence-based handelen. Vanuit het podotherapieveld, en dit consortium in het bijzonder, bestaat er een breed gedragen behoefte aan het beter toerusten van de podotherapeut voor het evidence based en methodisch handelen bij mensen met diabetes mellitus en een verhoogd risico op een voetwond, alsmede het op grote schaal evalueren van de resultaten van dit handelen.
Het doel van dit RAAK-MKB project is het ontwikkelen van een methode om podotherapeuten te ondersteunen in het (i) methodisch systematisch uitvoeren en registreren van de preventieve voetzorg bij DM op basis van de beschikbare evidence, en (ii) evalueren van de uitkomsten van de geleverde preventieve voetzorg om daarmee optimalisatiemogelijkheden te identificeren. De resultaten van dit project zullen worden geïmplementeerd in de curricula van de opleidingen podotherapie en in de beroepspraktijk.

Contactinformatie

Saxion

M. Tenten-Diepenmaat, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Amsterdam UMC - Locatie VUmc||Revalidatiegeneeskunde
 • Fontys Hogeschool
 • Groepspraktijk Ed Wender B.V.
 • H&H Podotherapie B.V.
 • James Software B.V.
 • Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten
 • PODO-IT B.V.
 • PodoFlow B.V.
 • Podotherapie Reggestreek
 • Roseman Labs B.V.
 • Stichting Podotherapie Nederland
 • Voetencentrum Nijenhuis (II) B.V.

Netwerkleden

 • Diabetesvereniging Nederland
 • Nederlandse Diabetes Federatie