Een app voor sportprofessionals ter stimulering van de sportdeelname van kinderen met milde psychosociale problemen

DossierGOCI.KIEM.02.039
StatusLopend
Startdatum1 september 2023
Einddatum31 augustus 2024
RegelingKIEM GoCI 2020-2023
Thema's
 • Bètatechniek
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Sleuteltechnologieën - Digitale technologieën
 • Smart industry
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Sport en Bewegen
 • Creatieve industrie
 • Gezondheid en Welzijn
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Voetbal Technische Ondersteuning Nederland (VTON) is een grote speler in de creatieve industrie op het terrein van sport en bewegen. Dit bedrijf heeft een veelgebruikte app voor jeugdvoetbaltrainers ontwikkeld. Als vervolg daarop wil VTON nu een app voor sportprofessionals zoals clubkadercoaches en sportpedagogen, gaan realiseren. De app moet sportprofessionals in staat stellen om trainers en coaches van sportverenigingen te ondersteunen wanneer deze ‘op het veld’ te maken krijgen met kinderen die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen ten gevolge van milde psychosociale problemen. Aan zo’n app bestaat grote behoefte bij sportprofessionals.
Het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn (BGW) van Hogeschool Windesheim bezit de kennis en ervaring die nodig zijn voor praktijkonderzoek gericht op het ontwikkelen van een app voor professionals in de beweeg- en sportsector. Ook beschikt het lectoraat over een uitgebreid netwerk van relevante organisaties. Dat netwerk bestaat – naast VTON – onder meer uit Sportservice Zwolle, multidisciplinaire praktijk Intraverte en Faculteit Techniek van Hogeschool Windesheim.
Het onderzoeksproject dat het lectoraat BWG voor ogen staat, heeft als vraagstelling: Hoe ziet een prototype van een app eruit waarmee sportprofessionals zoals clubkadercoaches en sportpedagogen, moeilijk verstaanbaar gedrag van kinderen met milde psychosociale problemen zodanig kunnen ‘lezen’ dat zij trainers en coaches van sportverenigingen kunnen adviseren over een passende begeleidingsaanpak? Deze onderzoeksvraag zal in samenwerking met zowel bestaande als nieuwe netwerkpartners worden beantwoord.
Doelstelling is om – tezamen met partners uit de creatieve industrie, beweeg- en sportsector en ICT-branche – praktijkonderzoek te doen voor het ontwikkelen van innovatieve technologie waardoor kinderen duurzaam en met plezier kunnen blijven sporten. Het project resulteert in een prototype van een app waarvan sportprofessionals gebruik kunnen maken om trainers en coaches van sportverenigingen zodanig te ondersteunen dat deze tijdens trainingen en wedstrijden beter kunnen inspelen op kinderen die nu door hun gedrag minder goed kunnen meedoen.

Contactinformatie

Windesheim

Janet Moeijes, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Intraverte Epe
 • Stichting Sport Houten
 • Stichting SportService Zwolle
 • Stichting Wij Buurtsportcoaches
 • VTON B.V.