Eenzaamheid onder kwetsbare jongeren: van herkennen naar handelen

DossierRAAK.PUB12.013
StatusLopend
Startdatum1 mei 2024
Einddatum30 april 2026
RegelingRAAK-publiek
Thema's
 • Kunst
 • Sociale Studies
 • Onderwijs
 • Gezondheid en Welzijn
 • Onderwijs en talentontwikkeling
 • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

Veel jongeren in Nederland voelen zich eenzaam. Hoewel eenzaamheid sinds de coronacrisis zichtbaarder is geworden, is eenzaamheid onder jongeren nog steeds een relatief onbekend fenomeen, terwijl (langdurige) eenzaamheid grote gevolgen kan hebben. Zo gaat eenzaamheid gepaard met een hoger risico op psychische problemen (zoals depressie, cognitieve achteruitgang, angsten) en suïcidale gedachten. Dit kan leiden tot minder participatie in de samenleving, lagere schoolprestaties en schoolvermijding. Eenzaamheid is nadrukkelijker aanwezig bij zogenoemde ‘kwetsbare jongeren’: jongeren waar bijvoorbeeld thuis weinig geld is, die een gezinslid hebben dat langdurig ziek is, waar thuis sprake is van onveiligheid of jongeren die mentale klachten hebben. Omdat jongeren nauwelijks hulp zoeken voor hun eenzaamheid, spelen betrokkenen uit hun directe omgeving – waaronder professionals uit jeugdzorg, onderwijs en jongerenwerk - een grote rol in het signaleren van eenzaamheid, bieden van steun en waar nodig toeleiden naar passende hulp. Professionals ervaren hierin nog handelingsverlegenheid, vooral bij het handelen in het contact met jongeren die eenzaam zijn. In dit projectvoorstel werken twee lectoraten, verschillende professionals (afkomstig uit de jeugdzorg, het onderwijs en het jongerenwerk) en jongeren intensief samen in het ontwikkelen en uittesten van onderbouwde handvatten voor professionals om het handelen bij eenzaamheid te versterken. De vraag hoe professionals op een praktische manier kwetsbare jongeren kunnen ondersteunen bij gevoelens van eenzaamheid staat hierbij centraal. Er is een aparte stap in het project opgenomen gericht op de implementatie en borging van de ontwikkelde producten in de eigen dagelijkse praktijk van professionals. Door het handelen bij eenzaamheid van professionals op een duurzame manier te versterken en te borgen, worden eenzame jongeren beter geholpen en gevoelens van eenzaamheid verminderd.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Marcel Kloosterman, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

 • Beroepsvereniging Kinder- en Jongerenwerkers
 • MBO Raad
 • Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen
 • Stichting Dr. Hilda Verwey-Jonker Instituut, Instituut voor Onderzoek van Maatschappelijke Vraagstukken
 • Stichting Nederlands Jeugdinstituut/NJi