eToP - Digitale informatieondersteuning voor ouders van zeer en matig te vroeg geboren kinderen

DossierRAAK.MKB13.004
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
 • Gezondheidszorg
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • Life Sciences & Health
 • Gezondheid en Welzijn
 • Kunst en de creatieve industrie

Het TOP-programma is een landelijke evidence-based interventie voor zeer vroeggeboren kinderen (<32 weken zwangerschap) en hun ouders, gericht op het verbeteren van de ouder-kind interactie en de ontwikkeling van het te vroeg geboren kind. Goede informatievoorziening over de ontwikkeling en gezondheid van het te vroeg geboren kind hangt samen met betere ontwikkelingsuitkomsten. Daarom is kennisoverdracht één van de strategieën van het TOP-programma. Deze kennisoverdracht vindt plaats tijdens 12 huisbezoeken. Uit vooronderzoek kwam naar voren dat ouders en kinderfysiotherapeuten (MKB) behoefte hebben aan aanvullende informatievoorziening over slaap, ontwikkeling en voeding. Dit geldt in het bijzonder voor de groep kwetsbare ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden, die nu onvoldoende profiteren van de interventie omdat de professionals er niet in slagen de kennis over te dragen. Verder wordt de doelgroep matig vroeggeboren kinderen (32-34 weken zwangerschap) niet behandeld met het TOP programma terwijl de problematiek veelal overeenkomt met de zeer vroeggeboren kinderen. Door de MKB professionals wordt een online informatiemodule (E-TOP) voor het vergroten van kennis en inzicht van ouders over de gevolgen van vroeggeboorte en begeleiding van hun kind als veelbelovend gezien. TOP-therapeuten zien kansen om met deze module een bredere doelgroep te bereiken. De onderzoeksvraag in dit project luidt: “Hoe kunnen kinderfysiotherapeuten, aanvullend op het TOP programma, op een toegankelijke en begrijpelijke manier meer kennis en inzichten overdragen aan ouders over de ontwikkeling van hun zeer en matig vroeggeboren kind?”. In de eerste fase van dit project wordt de online toepassing in co-creatie met de MKB partners, ouders en andere betrokkenen ontwikkeld. In creatieve workshops en focusgroepen, o.a. ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden, worden de functionaliteiten, content en tekortkomingen van de online toepassing onderzocht. In de tweede fase wordt het ontwikkelde programma in een haalbaarheidsstudie (n=80) onderzocht op toepasbaarheid, bruikbaarheid en tevredenheid. Doorwerking naar werkveld en onderwijs zal gedurende en na het project plaatsvinden.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020 - 595 33 28

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Balans Centrum voor Gezondheid en Beweging BV
 • De Bundeling
 • Fysio Ziekenhuis Den Helder
 • Fysiotherapie Lek & IJssel
 • GEZONDHEIDSCENTRUM GOVERWELLE B.V.
 • Kinderfysiopunt De Wingerd
 • Kinderfysioteam Enschede B.V.
 • Kinderfysiother. Den Haag Centr P. Campmans
 • Kinderfysiotherapie Schiedam
 • Klein in Balans
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Landelijk Secretariaat VOC
 • Maatschap Kinderfysiotherapie Sam-Sam
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)
 • NICE Software B.V.
 • PHAROS
 • Praktijk Nehrstede
 • Praktijk voor Fysiotherapie Zuidwest
 • Praktijk voor kinderfysiotherapie regio Vleuten
 • Spelenderwijs Kinderfysiotherapie
 • Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep
 • Zilveren Kruis Achmea