Evaluatie van de cultuursensitieve leefstijlinterventie Simpel Fit!

DossierRAAK.PUB08.037
StatusLopend
Startdatum1 april 2022
Einddatum31 maart 2024
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Gezondheidszorg
  • Sociale Studies
  • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
  • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
  • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
  • Life Sciences & Health
  • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit

Overgewicht komt relatief vaker voor bij gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) en migratieachtergrond. Simpel Fit! is een interventie om overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar tegen te gaan en bereikt met zijn cultuursensitieve aanpak doelgroepen met verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele achtergronden. Voor professionals betrokken bij de interventie Simpel Fit!, i.c. ontwikkelaars, uitvoerders en eigenaren, is het echter niet duidelijk in hoeverre zij hun doel, bijdragen aan gezond gedrag, behalen met de interventie. Enerzijds willen zij grip houden op de uitvoering van de interventie en het behalen van de doelen, anderzijds willen zij flexibel kunnen inspelen op de specifieke behoefte van de doelgroep. Er bestaan daardoor verschillende versies van Simpel Fit! waarvan niet duidelijk is of zij theoretisch goed onderbouwd en effectief zijn. Een goede evaluatie is hiervoor noodzakelijk. De uitvoerende professionals ervaren handelingsverlegenheid bij het borgen van de kwaliteit van de interventie door middel van evaluatie. Het uitvoeren van bestaande evaluatie-instrumenten ervaren zij als lastig. De instrumenten zijn te talig en tijdrovend en doen daarmee geen recht aan de doelgroep van ouders met een lage SES en migratieachtergrond. Zij willen graag strategie├źn en tools om de interventie op een cultuursensitieve wijze te evalueren.
In dit onderzoeksproject beogen we daarom om de Simpel Fit! interventie op een cultuursensitieve wijze te evalueren. Het betreft zowel een proces- als een effectevaluatie, waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden voor de doorontwikkeling van de interventie. Daarnaast brengt de evaluatie inzicht in de generieke werkzame elementen van cultuursensitief werken, dat als raamwerk kan dienen voor de aanpassing van interventies aan verschillende doelgroepen.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Martinet Streppel, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project