Experience paskamers om fysieke winkelbeleving te optimaliseren

DossierKIEM.CRE01.006
StatusAfgerond
Startdatum1 mei 2017
Einddatum30 april 2018
RegelingKIEM 2016-2017 Topsectoren
Thema's
  • Creatieve industrie
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Technologiebedrijven Kega en Utilicht en retailer Hunkemöller hebben een vraag over ‘experience passen’
bij het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam neergelegd. Kega, Utilicht en Hunkemöller zijn bezig met het ontwikkelen van een ‘experience paskamer’, waardoor het passen van lingerie aangenamer en efficiënter moet worden voor de klant. De vraag die ze bij het lectoraat Crossmedia hebben neergelegd, wat tevens de praktijkvraag van deze aanvraag is, luidt: ‘Is er bij klanten behoefte aan technologieën in de paskamer die het passen kunnen vergemakkelijken en verbeteren en zo ja, om welke technologieën gaat het?’
Het lectoraat, waarvan één van de onderzoekslijnen retail en winkelbeleving is, wil deze vraag gezamenlijk met partners Kega, Hunkemöller en Utilicht beantwoorden. Middels een specifieke casus (experience paskamers) zal er in kaart gebracht worden welke behoeften klanten van lingeriewinkels hebben omtrent passen, welke technologie deze behoefte kan vervullen en hoe deze de algehele winkelbeleving beïnvloedt.
Tevens is een doel van deze samenwerking om te verkennen hoe dit onderzoek opgeschaald kan worden.
Daarom zal er gewerkt worden aan het bouwen van een consortium bestaande uit zowel meer technologiebedrijven als andere retailers en kennispartijen, om het vraagstuk omtrent winkelbeleving -en dan met name beleving tijdens het passen- tegemoet te komen.
Het project beoogt de volgende uitkomsten:
• Schematisch overzicht van behoeftes van consumenten omtrent passen in de winkel, gelinkt aan bijpassende technologieën die mogelijk inspelen op deze behoeftes.
• Instrument in de vorm van een gevalideerde vragenlijst die meet in hoeverre een technologie binnen de retail ‘probable’ en ‘pleasurable’ is.
• Publicatie in vakmedia over de uitkomsten van dit onderzoek:
o Welke behoeftes consumenten hebben wat betreft passen in een lingerie-winkel o Mogelijke invloed van verschillende paskamer-technologieën op winkelbeleving van de consument o Kans dat consumenten technologieën in de paskamer daadwerkelijk zullen gebruiken • Concepten voor prototype nieuwe technologie omtrent passen.
• Kennisdisseminatie en vraagarticulatie sessies met meerdere retailers, technologiebedrijven en kennispartijen.
• Interne vooraanmelding HvA Raak MKB, consortiumvorming en gezamenlijk projectvoorstel dat als input voor een Raak MKB aanvraag dient.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020-5953328

Consortiumpartners

bij aanvang project