Flavonoiden uit Vezelhennep

DossierRAAK.IMP.01.075
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum30 september 2022
RegelingRAAK Impuls

Door de transitie naar een biobased en circulaire economie neemt de behoefte aan biomassa als bron van grondstoffen en chemicaliën toe. De teelt van vezelhennep staat daarom opnieuw in de belangstelling vanwege de veelzijdigheid van het gewas. De vezels uit de stengel worden bijvoorbeeld gebruikt voor textieltoepassingen en plantinhoudsstoffen uit de bladeren en bloemen (o.a. Cannabidiol (CBD)) worden gebruikt als voedingssupplement vanwege de gezondheidsbevorderende eigenschappen. Echter, vezelhennep bevat, naast het bekende CBD, een breder scala aan plantinhoudsstoffen waaraan gezondheidsbevorderende effecten worden toegeschreven, bijvoorbeeld andere cannabinoïden en flavonoïden. Afhankelijk van het productie/ extractieproces en de gebruikte cultivars komen de andere plantinhoudsstoffen in meer of mindere mate in de producten terecht. Vanuit de producenten van vezelhennep extracten is er vraag naar betere karakterisatie van hun extracten en behoefte aan meer kennis over de gezondheidseffecten van de extracten zodat de toepasbaarheid vergroot kan worden.
Het doel van het overkoepelende RAAK-mkb project “Plantinhoudsstoffen uit Vezelhennep” is dan ook om een relatie te leggen tussen samenstelling aan secundaire plantinhoudsstoffen van verschillende vezelhennepextracten en de gezondheidseffecten van deze extracten om uiteindelijk beter gekarakteriseerde extracten op de markt te brengen. Om dit doel te bereiken zal er onderzoek gedaan worden naar de invloed van verschillende extractiemethodes, cultivars en bewaarmethodes op de samenstelling aan plantinhoudsstoffen en zal een nieuwe methode voor het verkrijgen van plantinhoudsstoffen doorontwikkeld worden. Deze extracten worden vervolgens in een unieke combinatie aan modelsystemen getest op hun effecten op de veroudering omdat het in de vergrijzende samenleving steeds relevanter wordt om gezonder oud te worden.
Door het multidisciplinaire karakter van het vezelhenneponderzoek is het een uitermate geschikt thema om studenten te leren multidisciplinair te werken. Echter, door de maatregelen rond de COVID19-pandemie konden er minder studenten toegelaten worden waardoor er minder onderzoeksprojecten uitgevoerd zijn. Deze aanvraag dient om de opgelopen achterstanden in te kunnen halen.

Contactinformatie

HAN University of Applied Sciences

Karin Struijs, contactpersoon

Netwerkleden