Future Shores

DossierLINTL.INST.L04.013
StatusLopend
Startdatum1 juli 2022
Einddatum30 juni 2026
RegelingL.INT Lectorposities bij instituten
Thema's
  • Bètatechniek
  • Landbouw, Water en Voedsel - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Landbouw, Water en Voedsel - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
  • Landbouw, Water en Voedsel - Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta ter wereld, ook na 2100
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening

Zeespiegelstijging zet de waterveiligheid, economie en ecologie van de kust en deltawateren onder druk. Innovatieve dijkzone concepten zijn noodzakelijk en urgent om de huidige waterveiligheid strategie van het Deltaprogramma te optimaliseren. Innovatieve dijkzone concepten worden gedefinieerd als nieuw typen waterkeringen die veiligheid tegen overstromingen bieden, de ruimtelijke kwaliteit vergroten en invulling geven aan duurzaamheidseisen rond klimaat-neutraal en circulair kustbeheer.
Het lectoraat Bouwen met de Natuur (BmN) is onderdeel van HZ University of Applied Sciences. BmN doet praktijkgericht onderzoek naar duurzaam ingerichte deltagebieden met focus op Climate-proof coastlines en Environmental-friendly infrastructure, en is verbonden aan meerdere BSc. en MSc. opleidingen rond Water.
De L.INT aanvraag FUTURE SHORES onder leiding van beoogd lector dr. Wietse van de Lageweg is het resultaat van kennisvragen en beheeropgaves uit de beroepspraktijk (Waterschap Scheldestromen & Staatsbosbeheer) gekoppeld aan regionale, nationale (MMIP) en internationale kennisagenda’s rond duurzame (delta)kustgebieden. FUTURE SHORES geeft invulling aan de wens van HZ en Rijkswaterstaat (RWS) om de human capital agenda rond het opleiden van excellente waterprofessionals te versterken.
Naast het leiding geven aan de uitvoering van FUTURE SHORES zal de lector een verbindende rol vervullen om de kennisketen rond innovatieve dijkzone concepten bij elkaar te brengen. De lector zal twee dagen op de HZ en twee dagen bij RWS onderzoek uitvoeren met een koppeling aan lopende projecten/programma’s (bijv. Kennisprogramma Zeespiegelstijging, Galgeplaat suppletie) relevant voor de succesvolle uitvoering van FUTURE SHORES. De lector geeft invulling aan een schaars kennisdomein binnen RWS, ontwikkelt bouwstenen voor het lange-termijn perspectief zeespiegelstijging, en zorgt voor een betere toespitsing van het HZ curriculum.
Aan het onderzoeksprogramma zullen onderzoeker-docenten van het lectoraat BmN en andere HZ lectoraten, RWS senior onderzoekers, en studenten bijdragen. Ook naar het regionale bedrijfsleven, hogescholen (via lectorenplatform Water & SPRONG Deltatechnologie) en kennis- en onderzoeksinstellingen zal de beoogd lector een verbindende rol op zich nemen.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Marlies van Eenennaam, contactpersoon
Telefoon: 0118-489207

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden