Ga hybride! Duurzame off/online werkende principes voor de creatieve industrie om publiek te verbinden aan een hoogwaardig cultureel aanbod na de corona reset, middels livecasting, (e-)publicaties en levende archieven

DossierRAAK.MKB14.015
StatusLopend
Startdatum10 januari 2022
Einddatum22 december 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 6 - Maatschappelijk Verdienvermogen
 • KIA 4 - Veiligheid
 • Kunst
 • Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw
 • Levend verleden
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Creatieve industrie
 • 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • 9: Kunst en creatieve industrie

Sinds de corona reset wordt in de culturele en creatieve sector volop geïnnoveerd om tijdelijke sluitingen en financiële verliezen te compenseren. Aanbieders van hoogwaardige culturele programma’s, zoals presentatie-instellingen en zelforganiserende collectieven, coördineren in hoog tempo digitale expositieruimtes, livestreams en online debatten, waarmee ze hun bestaande (offline en lokale) en nieuwe (online en mondiale) publiek bedienen. Soms ook tegelijkertijd, in een hybride evenement; met een beperkt live publiek én een onbeperkt aantal online bezoekers. Hoe zorgen zij dat beide groepen bij deze livecastings een gelijkwaardige ervaring hebben? En hoe benutten ze de potentie van dit opgenomen materiaal voor publicatie en blijvende publieksinteractie in hun digitaal (web)archief? Ad hoc coronaoplossingen behoeven nu toekomstbestendige doorontwikkeling.
Met MKB’ers ontwikkelen we een langetermijnvisie op off/online kennisdeling van hun culturele aanbod, op voorwaarden van duurzaamheid en technologische onafhankelijkheid in het beheer en de data-opslag van hun gepubliceerde materiaal. Verregaande digitalisering en klimaatoverwegingen geven namelijk naast corona urgentie aan een visie op hybride programmering. In het onderzoek worden werkende principes ontwikkeld voor een langetermijnvisie op een hybride en kwalitatief hoogwaardig programma-aanbod, met het oog op het bedienen van nieuw en bestaand publiek na de corona reset, via participatieve livecasts van evenementen, de samenhangende verslaglegging daarvan middels publicaties die uiteindelijk in levende archieven te komen:
Om het knelpunt van ‘schermmoeheid’ bij eindgebruikers van programma-aanbod te voorkomen, ontwikkelen we werkende principes in het oplossingsgebied ‘participatieve livecasting’, om de succespijler ‘gezamenlijke publiekservaring bij online evenementen’ te bewerkstelligen.
Om het knelpunt van ‘gefragmenteerde informatievoorziening’ bij programma-aanbieders te voorkomen, ontwikkelen we werkende principes in het oplossingsgebied ‘hybride publicaties’, om de succespijler ‘samenhang in off/online programma-aanbod’ te bewerkstelligen.
Om het knelpunt van een ‘reactieve houding’ bij programma-aanbieders te voorkomen, ontwikkelen we werkende principes in het oplossingsgebied ‘levende archieven’, om de succespijler van een ‘anticiperende houding in de werkwijze van programma-aanbieders’ te bewerkstelligen.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020 - 595 33 28

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Anna M Michael
 • Dennis de Bel
 • Frédérique Albert-Bordenave
 • hayify
 • Hogeschool Rotterdam
 • Juliette Lizotte
 • moubarak.eu
 • Stg. IMPAKT
 • Stichting Framer Framed
 • Stichting MU
 • Stichting The Hmm
 • Swummoq
 • Vereniging Platform BK

Netwerkleden

 • Boekmanstichting, studiecentrum voor kunst cultuur en beleid
 • Culture Commons Quest Office
 • De Zaak Nu
 • Den
 • Domein voor Kunstkritiek
 • Eurozine - Gesellschaft zur Vernetzung von Kulturmedien m.b.H.
 • Federatie Creatieve Industrie
 • NRC Media B.V.
 • Rekto : Verso v.z.w.
 • See All This International B.V.
 • Stichting BK-informatie
 • Stichting Lima
 • Stichting Metropolis M.
 • Stichting mister Motley
 • Stichting PublicSpaces
 • Subbacultcha!