Gebruikersgerichte aanpak voor bruikbare cybersecurity

DossierGOCI.KIEM.02.013
StatusLopend
Startdatum2 oktober 2022
Einddatum30 september 2023
RegelingKIEM GoCI 2020-2023
Thema's
  • Economie
  • Veiligheid - Cyberveiligheid
  • Sleuteltechnologieën - Digitale technologieën
  • Maatschappelijk Verdienvermogen - Valideren, doorontwikkelen en toepassen van strategieën
  • Veiligheid

Hoe kun je mensen op de werkvloer helpen zich digitaal veiliger te gedragen? En daarmee de digitale veiligheid van bedrijven tegen cyberaanvallen verhogen? Daartoe willen we in dit voorstel een aanpak ontwikkelen op basis van wetenschappelijk inzichten over gedrag en design: een gebruikersgerichte aanpak voor bruikbare cybersecurity. Deze aanpak richt zich op het vergroten van de digitale weerbaarheid van Nederlandse bedrijven via het ontwerp van beveiligingsmaatregelen. Onze huidige set van maatregelen is veelal ontwerpen vanuit de techniek, zonder oog te hebben voor de eindgebruiker. Deze maatregelen worden op de werkvloer dan ook veelal ervaren als hinderlijk voor de uitvoering van het werk. Met als gevolg dat mensen ze omzeilen en daarmee de digitale veiligheid in gevaar brengen.
De uitdaging is het ontwerpen van veiligheidsmaatregelen die via hun ontwerp onveilig gedrag ontmoedigen, onmogelijk maken of veilig gedrag juist aanmoedigen. Met deze aanpak kunnen professionals zelf aan de slag met het verhogen van de digitale veiligheid op de werkvloer. Dit project is uniek omdat een dergelijke aanpak nog niet bestaat.
Voor het ontwikkelen van deze aanpak maken we gebruik van de methode van co-creatie. 'Co' staat in dit geval voor de samenwerking tussen ontwerpers, inhoudelijk experts en de beroepspraktijk, die de dienst of het product gaan gebruiken of ermee te maken krijgen. 'Creatie' is hier het onderzoeken, ontwikkelen en realiseren van de aanpak voor je beroepspraktijk. Een belangrijk voordeel van deze methode is dat hiermee betrokkenheid wordt gecreëerd onder de stakeholders. Ook worden fouten in de aanpak eerder ontdekt doordat snel naar een prototype wordt toegewerkt.
De belangrijkste oplevering van het samenwerkingsverband is een handelingskader en bijbehorende materialen, zoals werkbladen. Het kader kan een handleiding bieden voor cybersecurity professionals en ontwerpers in de beroepspraktijk om de digitale veiligheid in ondernemingen te vergroten.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project