Gebundelde kracht: naar een evidence-based practice in de reclassering

DossierRAAK.PRO04.012
StatusLopend
Startdatum30 november 2022
Einddatum29 november 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
  • Onderwijs
  • Sociale Studies
  • Veiligheid - De veiligheidsprofessional
  • Onderwijs en talentontwikkeling

Reclasseringsorganisaties in Nederland maken een ontwikkeling door naar vakmanschap waarin professioneel handelen en besluitvorming ingebed is in actuele vakkennis en afgestemd op de reclasseringscliënt. Dat sluit aan bij de principes van evidence-based practice (EBP) waarbij professionals in staat zijn tot het maken van weloverwogen besluiten rondom professioneel handelen op basis van wetenschappelijke kennis, professionele expertise en cliëntexpertise. De reclasseringsorganisaties hebben al verscheidene stappen gezet richting een EBP, maar ervaren daarin diverse knelpunten. Reclasseringswerkers vinden het moeilijk om op een adequate manier de verbinding tussen theorie en praktijk te maken en ervaringen van cliënten te betrekken bij het nemen van besluiten.
Met dit onderzoeksproject willen we, aansluitend bij bestaande ontwikkelingen in de drie landelijke reclasseringsorganisaties, bijdragen aan het doorontwikkelen van de reclasseringspraktijk naar een EBP werkwijze. Op basis van bevindingen uit praktijk en theorie ligt de focus daarbij in elk geval op het verbeteren van:
a) beschikbaarheid en toepassen van wetenschappelijke kennis;
b) gespreksvoering met cliënten gericht op gebruik van expertise van cliënten;
c) expliciteren van tacit knowledge;
d) bevorderen van gebruik van feedback, zowel van collega’s als van cliënten;
e) pendelen tussen en verbinden van kennisbronnen.
We doen dat in zes reclasseringsteams langs twee sporen: ontwikkelen en onderzoeken.
Ontwikkelen: in ontwikkelwerkplaatsen gaan we samen met de professionals en cliënten aan de slag met het in kaart brengen van de wijze waarop EBP op dit moment vorm krijgt. Op grond daarvan gaan we met elkaar veelbelovende initiatieven doorontwikkelen en nieuwe werkwijzen ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een EBP.
Onderzoeken: we onderzoeken hoe deze werkwijzen bijdragen aan verandering van gedrag en opvattingen van reclasseringswerkers en de werkwijze in betrokken teams, passend bij een EBP. Daarnaast evalueren we in hoeverre versterking van EBP bijdraagt aan recidivebeperking en re-integratie van reclasseringscliënten.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Renee Henskens, contactpersoon
Telefoon: 06-28496406

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

  • Hold Fast Consultancy
  • Stichting Verslavingsreclassering GGZ
  • Swansea University