Goed slapen, beter revalideren

DossierRAAK.PUB12.027
StatusLopend
Startdatum1 mei 2024
Einddatum30 april 2026
RegelingRAAK-publiek
Thema's
  • Gezondheidszorg

In 2019 werden 53000 mensen opgenomen in de geriatrische revalidatie (GR), vaak in aansluiting op een ziekenhuisopname. Het doel van de GR is terugkeer naar de thuissituatie, zoals deze was voor de ziekenhuisopname. Voor daadwerkelijke terugkeer naar de thuissituatie is het belangrijk dat het revalidatieproces zo optimaal mogelijk verloopt. Slaap is hierbij een basisbehoefte(1,2). Echter komen slaapproblemen vaak voor onder deze doelgroep. Maar liefst 50% van de ouderen, opgenomen in een revalidatiesetting, geven aan een slechtere slaapkwaliteit te hebben dan voorheen. Uit de vraagarticulatie komt, na gesprekken met zowel cliënten als met zorgprofessionals, duidelijk naar voren dat zorgprofessionals concrete tools missen om slaapkwaliteit bij cliënten te optimaliseren.
In dit onderzoeksproject ontwikkelen we aan de hand van Design Thinking en Intervention Mapping principes in co-creatie met cliënten en zorgprofessionals een interventie(toolbox) die ingezet kunnen worden om de slaapkwaliteit van ouderen in de keten van ziekenhuis – GR – thuis te optimaliseren. Zo worden eindgebruikers optimaal betrokken met co-creatieve methoden die het best aansluiten en worden keuzes van methodieken theoretisch onderbouwd. De activiteiten zijn verdeeld in werkpakketten waarbij eerst gewerkt wordt aan het definiëren van het probleem en de beïnvloedende factoren en de veranderdoelen. Op basis daarvan wordt op iteratieve en co-creatieve wijze gewerkt aan het ontwikkelen van de interventie(toolbox) die vervolgens in een haalbaarheidsstudie wordt geëvalueerd op acceptatie, gebruik en ervaren effectiviteit.
In het project is ruime aandacht voor kennisdeling en doorwerking en hebben consortium en netwerkpartners een rol in de disseminatie en doorwerking. Hiermee zal aan het einde van dit project een interventie(toolbox) aan interventies beschikbaar zijn die getoetst is op haalbaarheid, is er meer inzicht in beïnvloedende factoren van slaapkwaliteit in de GR en is kennis hierover gedeeld zodat uiteindelijk zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen profiteren

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden

  • Lanen Beheer B.V.
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de geriatrie
  • Studio GRZ
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)