Goed Verpakt: Integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie

DossierRAAK.MKB13.009
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 2 - Landbouw, Water en Voedsel
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • Agro en Food
 • Bètatechniek
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
 • Agri & Food
 • 7: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
 • 9: Kunst en creatieve industrie

Het doel van Goed Verpakt is om bij te dragen aan de integrale verduurzaming van product-verpakkingscombinaties in de voedingsindustrie. Een vierde van het voedsel wordt jaarlijks verspild in Nederland en voedselverspilling is in Europa verantwoordelijk voor 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Tegelijkertijd leidt een groot deel van de wereldbevolking nog steeds honger en is het dus eigenlijk schandalig hoe onverantwoord we met ons voedsel omgaan.
Slim verpakken kan leiden tot het verminderen van voedselverspilling, maar ook tot meer verpakkingsafval. Vandaag de dag vragen consumentenbehoeftes om nieuwe verpakkingen (bv. handzamere sluitbaarheid voor ouderen, kleinere portieverpakkingen, kant-en-klaarmaaltijden) die bijna altijd minder duurzaam zijn. Echter; slechts 10% van de klimaatimpact van product-verpakkingscombinaties is gerelateerd aan de verpakking van voedsel - mits deze op verantwoorde wijze wordt ingezameld - terwijl het achtergebleven voedsel (afval) een impact heeft van 90%. Daarom is het zaak om (voedsel)product en verpakking niet los van elkaar te zien, maar integraal naar product-verpakkingscombinaties te kijken.
State-of-the-art onderzoek laat zien dat op deelonderwerpen kennis beschikbaar is - onder meer kennis van theoretische verduurzamingstrategieën met betrekking tot recycling van materialen, van het berekenen van de klimaatimpact van verpakkingen en het mogelijke onderdeel van achterblijvend voedsel - echter het ontbreekt aan integrale kennis waarmee mkb-bedrijven een goede afweging kunnen maken bij de ontwikkeling van product-verpakkingscombinaties. Om die kennis kloof te dichten richt ons onderzoek zich allereerst op het achterhalen van tegen welke trade-offs zoals houdbaarheid, materiaal gebruik en consumentenperceptie bedrijven aanlopen. Daarna bekijken we welke ontwerpstrategieën als Reuse, Reduce en Recycle bijdragen aan het omgaan met de trade-offs bij het verduurzamen van (bestaande) product-verpakkingscombinaties in twee verschillende voedingsketens/sub-sectoren. Als laatste verkennen we hoe de voedingsindustrie en de verpakkingsbranche samenwerken om tot vernieuwende systemische oplossingen voor het verpakken van voedsel te komen (ontwerpstrategie Rethink).

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Algemene Kokswaren- en Snackproducenten Vereniging AKSV
 • Bunzl Verpakkingen Arnhem B.V.
 • Daelmans Banket
 • De Haagse Hogeschool (HHS)||College van Bestuur
 • Eosta B.V.
 • Getpact B.V.
 • Green Specialties Holland B.V.
 • Greenco Holding B.V.
 • Henri B.V.
 • Hogeschool van Amsterdam||College van Bestuur
 • KIDV
 • Maître B.V.
 • StarCuisine B.V.
 • Trioworld
 • Van Oordt Landgraaf B.V.