Goede nacht, betere dag

StatusInitieel
Startdatum1 juni 2023
Einddatum31 mei 2023
RegelingExtramurale zorg
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Sleuteltechnologieën - ICT
 • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
 • Gezondheid & Zorg - Toegang tot zorg
 • Gezondheid & Zorg - Dementie
 • Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling
 • Kwaliteit van de omgeving
 • Smart, liveable cities
 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
 • VH 4: Slimme technologie en materialen
 • VH 5: De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar
 • VH 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit

Iedereen wil lekker slapen, maar voor mensen met cognitieve klachten is dit een uitdaging.

Het doel van dit project is om (migranten)ouderen met cognitieve uitdagingen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen, met oog voor de belasting van de mantelzorger(s). De veranderingen in de zorg en samenleving zorgen ervoor dat zo lang mogelijk thuis wonen het uitgangspunt is. Dit legt een grotere druk op het sociale netwerk van (migranten)ouderen. Zeker wanneer er sprake is van cognitieve problemen, zoals dementie, is de druk op de mantelzorg erg hoog. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er bij problemen met de cognitie verstoring van het nachtritme kan ontstaan. Dat zorgt bijvoorbeeld voor het ’s nachts of heel vroeg ontwaken, waarna er sprake kan zijn van dwalen. Vanzelfsprekend kan dit leiden tot onveilige situaties en onrustige nachten voor de mantelzorger(s). De nachtelijke onrust is een belangrijke factor voor een verhoogde zorglast en vaak een omslagpunt waarop de mantelzorgers het niet langer aankunnen.

In dit project wordt middels een participatief design samen met de doelgroep in verschillende werkpakketten gewerkt aan het vinden, optimaliseren, integreren, implementeren en testen van (bestaande) technologische oplossingen en daaraan gerelateerde diensten.

Ouderen, migranten en mensen met een lage sociaal economische status hebben een groter risico op het hebben van gezondheidsvaardigheden, daarom is voor deze groep speciale aandacht in dit project. Het hebben van onvoldoende gezondheidsvaardigheden is een belangrijke oorzaak van gezondheidsverschillen.
In dit project wordt bijgedragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Opgehaalde ervaringen, kennis en resultaten zullen middels verschillende kennisdragers worden verspreid. Hiervoor wordt ook gewerkt aan materiaal dat geschikt is voor mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet volledig machtig zijn.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • connectedcare service B.V.
 • Fontys Paramedische Hogeschool
 • Fronthouse Innovative Concepts B.V.
 • NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
 • TimeSteps Holding B.V.

Netwerkleden