Greening Corridors

DossierSPR.ALG.01.021
StatusLopend
Startdatum1 februari 2022
Einddatum31 januari 2026
RegelingSPRONG 2020-2029
Thema's
 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Bètatechniek
 • Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
 • Smart industry
 • Energietransitie
 • Logistiek
 • Duurzaam transport en intelligente logistiek
 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

De maatschappelijke uitdaging: Goederenvervoercorridors zijn cruciaal voor de Nederlandse economie, tegelijkertijd vormt verduurzaming van de corridors een steeds grotere uitdaging. De onderzoeksgroep Greening Corridors doet onderzoek naar de ontwikkeling en het functioneren van duurzame logistieke corridors. Drie thema’s staan daarin centraal:
- Beter benutten van capaciteit van infrastructuur en vervoermiddelen.
- Schone, veilige en autonome modaliteiten.
- Digitalisering van de keten.
De onderzoeksgroep: Greening Corridors is een sterk consortium van hogescholen dat voortbouwt op 10 jaar samenwerking in het Centre of Expertise KennisDC Logistiek. Het bestaat uit de onderzoeksgroepen van zes hbo-kennisinstellingen:
- Hogeschool Rotterdam - HZ University of Applied Sciences - Hogeschool Arnhem Nijmegen - Hogeschool van Amsterdam - Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek - Instituut Fysieke Veiligheid De kennisinstellingen zijn nauw verbonden met belangrijke logistieke knooppunten, triple helix organisaties in de eigen regio en het onderwijs en weten daarmee de onderzoeksresultaten impactvol in de praktijk te brengen. Door de samenwerking kunnen vraagstukken niet alleen op knooppuntniveau, maar ook corridor- en netwerkniveau worden opgepakt.
De ambitie: Greening Corridors streeft met het intensiveren van de huidige samenwerking naar versterking van de:
- Methodologie van praktijkgericht onderzoek in de logistiek;
- Positie en herkenbaarheid van toegepast onderzoek in landelijke logistieke beleids- en kennisagenda’s;
- Multidisciplinaire aanpak van logistieke vraagstukken;
- Verbinding met universiteiten voor het toepasbaar maken van wetenschappelijke resultaten;
- Positie in en deelname aan internationale netwerken en onderzoeksprojecten;
- Doorontwikkeling van living labs en learning communities naar duurzame samenwerkingsverbanden waarin docent-onderzoekers, studenten en medewerkers van bedrijven gezamenlijk onderzoeken, innoveren, implementeren en leren.
De maatschappelijke bijdrage: De SPRONG-groep draagt bij aan de KIA Energietransitie & Duurzaamheid. Binnen de deel-KIA Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen richt de SPRONG-groep zich op de Meerjarige Missiegedreven innovatieprogramma’s:
- 9. Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit.
- 10. Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen.

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden