Greening the Cloud

Dossier2014-01-22M
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2014
Einddatum30 november 2016
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • ICT
  • Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
  • Creatieve industrie

Greening the Cloud Aanleiding Cloudserviceproviders – bedrijven die via internet connectiviteit, opslag- en rekencapaciteit, applicaties en diensten aanbieden – zijn sterk in opkomst in dit digitale tijdperk. De data van deze providers worden opgeslagen in zogenaamde datacenters. Omdat deze centers op dit moment energiegrootverbruikers zijn, krijgen providers steeds meer te maken met strengere overheidseisen om hun energieverbruik te verlagen. Bovendien willen providers zich graag op duurzaamheid onderscheiden en kan energiebesparing hogere performance opleveren. Het ontbreekt cloudserviceproviders echter aan kennis en de mogelijkheid om ervaringen uit te wissen. Het RAAK-project Greening the Cloud wil dit kennisplatform bieden.
Doelstelling De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe kan de energie-efficiëntie van IT-clouddiensten worden getest en verbeterd?’ Het project richt zich daarbij op het inzetten van faciliteiten en kennis uit zowel de wetenschap als de professionele beroepspraktijk. Er worden 8 tot 10 casestudies met mkb’ers opgezet om op een gestructureerde manier relevante ontwerpstrategieën te testen in de praktijk. De resultaten van de casestudies worden samengevoegd tot een model (Green Cloud Model), waarin nieuwe richtlijnen over meer generaliseerbare uitspraken van groene ontwerpstrategieën samenkomen.
Beoogde resultaten Op basis van het Green Cloud Model wordt een ‘toolkit’ van richtlijnen en ontwerpstrategieën voor cloudserviceproviders opgesteld. Bovendien wordt een model ontwikkeld om energieverbruik naar kosten te vertalen. In dit project werkt de Hogeschool van Amsterdam (domein Techniek en domein Media, Creatie en Informatie) samen met de Software Improvement Group, 9 cloudservice providers, 2 kennisinstellingen (UvA en Vrije Universiteit) en 3 relevante brancheorganisaties (ISP connect, GreenIT Amsterdam Region, Software VOC/NL ICT). Kennis wordt blijvend geborgd en ontwikkeld in het netwerk van serviceproviders en betrokken kenniscentra, dankzij de grote onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van serviceproviders. De HvA en brancheorganisaties blijven bijdragen aan kennisontwikkeling middels seminars en onderzoek.

Eindrapportage

Het Greening the Cloud project heeft als doelstelling gehad bij te dragen aan energiebesparing van de plek waar wij documenten bewaren, films van downloaden en documenten in maken: “de Cloud”. Ongemerkt is de ICT een uiterst energie-intensieve sector geworden, met een energieverbruik vergelijkbaar met die van de luchtvaart. Daar waar de industrie vooral investeert in zuiniger koeling en inzet van duurzame energie, is de meeste winst te behalen bij het ontwerpen van zuinige software en efficiënt ontwerp van een cloud-omgeving.

Dit project heeft als doel gesteld om ontwikkelaars van clouds en cloud-software te ondersteunen welke stappen zij kunnen nemen om hun producten zuiniger te maken. Dit is gedaan door een meetplatform te ontwikkelen, het zogenaamde software energy footprint lab (SEFlab), waar in een gecontroleerde omgeving het energiegebruik van componenten van een server (de basis van clouds) kan worden gemeten. Voor 10 MKB bedrijven zijn testen uitgevoerd om kansrijke energiebesparing te analyseren.

Resultaten van het project omvatten de ontwikkeling van een meetsysteem die een cloud kan simuleren, 10 succesvol uitgevoerde casestudies, de ontwikkeling van een meer algemeen Green Cloud Model en een groot aantal kennisdisseminatie-activiteiten (e.g. website, presentaties congressen, workshops en publicaties).

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Dymph van Outersterp, contactpersoon
Telefoon: 020-5953328