Grensoverstijgend samenwerken in leerwerkomgevingen voor wendbare professionals

DossierRAAK.PRO04.028
StatusLopend
Startdatum1 juni 2022
Einddatum31 mei 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
  • Bètatechniek
  • Gezondheidszorg
  • Sociale Studies
  • Gezondheid & Zorg - Leefstijl en leefomgeving
  • Onderwijs en talentontwikkeling
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

De sectoren zorg en techniek staan onder invloed van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende kijk op zorg en de Coronacrisis. Dat vraagt om wendbaarheid van (aanstaande) professionals. Daarom zien we in deze sectoren een fors stijgend aantal samenwerkingen tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het werkveld in de vorm van leerwerkomgevingen. In deze leerwerkomgevingen wordt samengewerkt om een betere verbindingen te leggen tussen leren, werken en innoveren. Bij deze samenwerkingen zijn meerdere organisaties betrokken. Samenwerkingen hebben een interorganisationeel, interprofessioneel en fluïde karakter, dat door (aankomende) professionals als een uitdaging wordt ervaren.
In dit onderzoek staat cross-boundary teaming in leerwerkomgevingen gericht op wendbaarheid centraal. Cross-boundary teaming wordt gezien als de manier waarop een team over de grenzen van meerdere organisaties heen samenwerkt. Het doel van dit project is om beter te begrijpen hoe cross-boundary teaming er in de praktijk uit kan zien en zicht te krijgen op de concrete mogelijkheden om cross-boundary teaming te versterken. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe ziet cross-boundary teaming in leerwerkomgevingen gericht op wendbaarheid eruit en hoe kan die worden versterkt?
Het consortium bestaat uit twee kennisinstellingen en vier praktijklocaties, met structurele inbreng van twee denktanks. Op de vier praktijklocaties werken mbo of hbo nauw samen met zorginstellingen of technische industrie in leerwerkomgevingen gericht op wendbaarheid. De opgave is om vanuit de bestaande samenwerking tot verdere teamontwikkeling te komen. Complicerende factor voor teamontwikkeling is dat het niet gaat om vaststaande, vastomlijnde teams, maar om meer flexibele samenwerkingsstructuren tussen betrokken docenten, bedrijfs- en instellingspartners en ook studenten.
Door de inzichten over effectieve teams te combineren met kennis over leerwerkomgevingen en wendbaarheid van (aanstaande) professionals, beogen we robuuste vormen van cross-boundary teaming te identificeren en onderzoeken we samen hoe vormen van cross-boundary teaming kunnen worden versterkt en welke praktische handvatten hiervoor nodig zijn

Contactinformatie

Consortiumpartners

bij aanvang project

Netwerkleden