Groene en Gezonde leefomgeving 's-Hertogenbosch

DossierCDKM.GR.07.009
StatusLopend
Startdatum1 mei 2023
Einddatum30 april 2026
RegelingCDKM 2023
Thema's
  • Gezondheid & zorg
  • Geen
  • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
  • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
  • Life Sciences & Health

Vanaf de start heeft de City Deal Kennis Maken (CDKM) een stevige impuls gegeven aan de samenwerking tussen onderwijsinstellingen Koning Willem I College, Yuverta, Fontys, HAS green academy, Avans Hogeschool en Jheronimus Academy of Data Science1, Juridische Hogeschool en de gemeente ’s-
Hertogenbosch. In de pioniersfase tot 2022 hebben projecten en activiteiten plaatsgevonden waar studenten, docenten en onderzoekers hebben bijgedragen aan maatschappelijk stadsopgaven. Daarbij werd voortgebouwd op de energie die er al was in de organisatie en intrinsieke motivatie van betrokken professionals om met het thema Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. Daarmee is een kansrijke voedingsbodem ontstaan voor opschaling en verduurzaming.
Deze voedingsbodem is in 2022 verstevigd met de ondertekening van het Bossche Onderwijsinnovatie Akkoord. Hierin spreken de partners met elkaar de ambitie uit dat elke Bossche student (nu 30.000) ten minste één keer in zijn/haar studietijd in een multidisciplinaire of multilevel context kan bijdragen aan de gezamenlijke maatschappelijke opgaven binnen de thema’s Samen Gezond (positieve gezondheid),
Duurzaamheid en Den Bosch Datastad.
Nu, in 2023, wordt gekozen om de samenwerking uit te diepen met een focus op het thema Groene en Gezonde Leefomgeving. De volgende drie aspecten versterken om te komen tot concretere implementatie en opschaling: verduurzaming van de huidige samenwerking, het koppelen van onderwijs en onderzoek aan actuele gezondheidsvragen in de stad, en het ontwikkelen van een methode om de impact van de samenwerking te meten. De ambitie is van 2023-2025 door alle consortiumpartners een groeiend aantal studenten en docenten interdisciplinair en multilevel te laten samenwerken aan het bevorderen van de Groene en Gezonde Leefomgeving in ’s-Hertogenbosch. Dit gebeurt op programmatische wijze aan de hand van vijf programmalijnen:

  1. Gezamenlijke kennisontwikkeling
  2. Leer- en experimenteeromgevingen in de stad.
  3. Een “loketfunctie” voor verbinding vraag en aanbod
  4. Impactmeting
  5. Communicatie & activatiestrategie

Contactinformatie

HAS green academy

I de hoogh, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project