GROUND Expertise by Data - GROUNDED

DossierSPR.ALG.02.006
StatusLopend
Startdatum1 maart 2023
Einddatum28 februari 2027
RegelingSPRONG 2020-2029
Thema's
  • Sleuteltechnologieën
  • Veiligheid
  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Bètatechniek
  • Economie
  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Gebouwde omgeving duurzaam en leefbaar
  • Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio

GROUNDED bundelt kennis op gebied van sensoring, analyse, visualisatie en interpretatie van data over onze leefomgeving: het aardoppervlak waarop we leven, wonen en werken én de bodem daaronder. Die bodem geeft houvast voor steden en dorpen, is bepalend voor ons omgaan met klimaat en geeft ruimte aan duurzame energie, natuur en recreatie. Die bodem kent vervuilingen, lozingen, erfgoed en leidingen. Tegelijkertijd zien we weinig van deze bodem en het effect ervan op onze bovengrondse leefomgeving.
GROUNDED verenigt kennis en expertise over het hele (data-)traject vanuit de volgende belofte:
1. Identificatie en verwijderen van belemmeringen voor toepassing van data: de
kracht van de praktijk.
2. Voorspellende analyse door diversiteit en meervoudig gebruik van data met behulp van gevaloriseerde en gewaardeerde algoritmen: de kracht van
meervoudige analyse.
3. Grootschalige acquisitie van data via cross-over gecombineerde multi-channel
sensor- en databronnen, remote en in-situ: de kracht van gecombineerde
dedicated data.
4. Toegankelijk en bespreekbaar maken van data voor inwoners en
belanghebbenden: de kracht van de dialoog tussen burger en overheid.
Wij richten ons op concrete opgaven uit de leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het in beeld brengen van grondwaterpatronen voor klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling, het signaleren van verontreinigingen door dumpingen, lekkende leidingen of onbewuste gevolgen van industriële en menselijke (neven-) activiteiten op de samenhangende bodem-, water- én luchtkwaliteit, detectie van lijken, erfgoed, of zeldzame diersoorten, de invloed van het opwekken van duurzame energie met windmolens, zonneweides én aardwarmte, de impact van hitte, etc. Opgaven waarin zowel de boven- als ondergrond een belangrijke, geïntegreerde rol spelen. Met onze bijdrage dragen wij bij aan de nationale Kennis- en Innovatie Agenda’s ‘sleuteltechnologieën’, ‘energietransitie en duurzaamheid’ en ‘veiligheid’.