GROWTHmoves - Exergames voor de basis

DossierGOCI.KIEM.01.009
StatusLopend
Startdatum1 oktober 2021
Einddatum31 augustus 2022
RegelingKIEM GoCI
Thema's
 • KIA 3 - Gezondheid & Zorg
 • KIA 5 - Sleuteltechnologieën
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Bètatechniek
 • Life Sciences & Health
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • Sport en Bewegen
 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM)
 • 1: Gezondheid: zorg en vitaliteit
 • 2: Onderwijs en talentontwikkeling
 • 4: Slimme technologie en materialen

Het basisonderwijs staat voor de lastige opgave om kinderen meer te laten bewegen zonder dat dat ten koste gaat van de kernvakken als rekenen en taal. Er is wel een ontwikkeling die kansen biedt: bewegend leren. Dit combineert bewegingsoefeningen met reken- of taaloefeningen en lijkt een meerwaarde te hebben voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Exergames worden hiervoor al wel mondjesmaat toegepast, maar niet in samenhang met doelstellingen op het gebied van motorische ontwikkeling. Hoe kunnen exergames zo ontwikkeld worden dat ze succesvol ingezet worden in het basisonderwijs om én cognitieve automatiseringsdoelstellingen én motorische ontwikkelingsdoelstellingen geïntegreerd ondersteunen?
Door een slimme innovatie van gepersonaliseerd bewegend leren kan zonder dat daar meer verroosterde tijd voor beweegonderwijs voor nodig is de motorische ontwikkeling van kinderen worden versterkt en gemeten, bewegend leren voor het individu geoptimaliseerd worden, de docent ontlast worden, en daarmee de weerstand tegen invoering van bewegend leren verminderd worden. Het samenwerkingsverband verbindt serious game design, cognitieve training van kinderen én motorische ontwikkeling en dat is uniek. Voor de game-design partners levert dit waardevolle kennis op voor het ontwikkelen van exergames die goed geworteld zijn in het onderwijs.
Voor de ontwikkeling van de adaptieve games wordt ingezet op een user-centered designproces waarbij co-creatie sessies met vakleerkrachten en game designers een belangrijke rol spelen. De beoogde resultaten zijn (1) een prototype waarmee bewegingen kunnen worden gemonitord en inzichtelijk gemaakt voor de leerkracht; (2) Enkele prototypes van adaptieve games die kinderen nieuwe motorische vaardigheden leren terwijl ze een automatiseringstaak uitvoeren; en (3) Ontwerp- en implementatierichtlijnen voor deze games in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het geheel is een proof of concept die game designers in staat stelt om een slimme en adaptieve exergames te maken voor bewegend leren.

Contactinformatie

Fontys Hogescholen

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Embedded Fitness
 • Picoo B.V.
 • Stichting Sports and Technology

Netwerkleden

 • S.K.P.O.
 • SKOzok