Haalbaarheidsonderzoek commerciële kweek tapijtschelpen in de Oosterschelde

DossierTOFF.HBO01.037
StatusAfgerond
Startdatum1 september 2016
Einddatum28 februari 2017
RegelingTake-off hbo
Thema's
  • Water

Onderzoeker ir. J. (Jacob) J. Capelle bij de onderzoeksgroep Aquacultures in deltagebieden van de Delta Academy – HZ University of Applied Sciences is betrokken bij een aantal projecten op het gebied van optimalisatie kweektechnieken en introductie nieuwe soorten. Eén van de projecten is het RAAK PRO project Zilte Productie, PRO-4-30 waarin hij in contact is gekomen met de heer D. Haaij die op zoek is naar kennis om tapijtschelpen in de Oosterschelde te kweken.
Er is veel vraag naar tapijtschelpen, maar deze wordt nog niet in de Oosterschelde gekweekt. De belangrijkste reden waarom deze kweek in Nederland nog niet in open en getijdewateren als de Oosterschelde plaatsvindt is het ontbreken van een kostenefficiënte kweektechniek voor tapijtschelpen om de broedjes tapijtschelpen door de eerste kwetsbare fase heen te helpen.
Een aantal studies (waaronder onderzoek van de onderzoeksgroep) tonen aan dat Flupsies succesvol gebruikt kunnen worden in de opkweek van tapijtschelpen en verwante soorten.
Dit bracht de onderzoeker en ondernemer op het idee om te onderzoeken of een Flupsy in aangepaste vorm ingezet kan worden voor de vroege opkweek van kleine tapijtschelpen-broedjes in de Oosterschelde.
Het vergt echter wel een extra innovatieslag om de Flupsy geschikt te maken voor de kweeklocaties in de Oosterschelde (rekening houdend met een behoorlijk getijdenverschil, gebrek aan walfaciliteiten en inpasbaarheid in de omgeving) om deze als handzame tool geschikt te maken voor het biologisch onderzoek en bij gebleken haalbaarheid deze in definitieve versie in te zetten bij de kweek zelf.
De benodigde technische haalbaarheid is onderwerp van deze Take Off aanvraag.
De heer Haaij heeft zelf al gezocht naar mogelijkheden om zijn product af te zetten in de groothandelmarkt, waar een vijftal bedrijven al serieuze interesse hebben getoond in de tapijtschelp. Hij richt zich in eerste instantie op de groothandel, maar mogelijkheden om ook de detail handel te bedienen ziet hij op termijn ook, mits het biologisch en technisch haalbaar is en kwalitatief goede tapijtschelpen kunnen worden gekweekt. Tweede onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het ontwikkelen van een economisch waardemodel met een strategie en implementatieplan voor het opzetten van een detailhandel in schelpdieren, waarbij de tapijtschelp één van de belangrijke producten is.
Het doel van het project is het ontwikkelen van een hanteerbare en kostenefficiënte Flupsy waarmee allereerst de biologische haalbaarheid van de commerciële kweek van tapijtschelpen in de Oosterschelde (en rekening houdend met omstandigheden van de kweeklocatie) mogelijk wordt gemaakt om vervolgens met de definitieve versie van de Flupsy een rendabele kweek van tapijtschelpen op te kunnen starten, met een passend business model voor in eerste instantie verkoop aan de groothandel en op termijn verkoop via een eigen detailhandel.

Netwerkleden

  • Visserijbedrijf D.P. Haaij