Handelingsperspectieven Agroforestry

DossierPVG.DZ23.08.002
StatusLopend
Startdatum15 mei 2024
Einddatum14 mei 2026
RegelingPVG Thematische calls 2023

Agroforestry is het inpassen van langjarige gewassen zoals bomen en houtachtige gewassen in de akkerbouw of veeteelt. Bomen en houtachtige gewassen dragen bij aan het verhogen van biodiversiteit, vastleggen van CO2 en het verbreden van het verdienmodel van de agrariër. Voor implementatie is kennis nodig over het ontwerp, verdienvermogen, bodemtype en grondwaterstand, type en rassen van bomen, inpassing van dieren, belangrijke stakeholders, plantmateriaal, enz. Deze kennis is erg versnipperd en wordt door de koplopers zelf samengesteld of onderzocht. Ook de beslissingen die moeten worden genomen over de inpassing van agroforestrysystemen in hun context worden door henzelf en/of adviseurs gemaakt, eventueel met hulp van diverse stakeholders.
Uit de praktijk blijkt dat meer agrariërs geïnteresseerd zijn in het starten met agroforestry, maar dat de handelingsperspectieven ontbreken om dit te doen. Om agrariërs die belangstelling hebben voor agroforestry verder te helpen, is een volgende stap nodig. Zij moeten op een passende wijze handelingsperspectieven aangeboden krijgen die in hun bedrijfssituatie toegepast kunnen worden. Het doel van dit project is om concrete handelingsperspectieven aan agrariërs, die agroforestry willen implementeren, te geven die rekening houden met het type ondernemer, hun omstandigheden en het gewenste systeem. Voor het behalen van dit doel zijn vier werkpakketten opgezet die zich richten op: 1. aanleg en beheer, 2. verdienvermogen, 3. noodzakelijke stakeholders en netwerk en 4. impact waarin de ontwikkelde informatie wordt gedissemineerd. Het uiteindelijke resultaat is een toegankelijk, op de Nederlandse situatie gebaseerde wiki, waarmee agrariërs en adviseurs een volgende stap kunnen maken in het ontwikkelen en implementeren van agroforestry in conventionele landbouwsystemen.

Contactinformatie

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Euridice Leyequien Abarca, contactpersoon