HCA Groenvermogen Chemelot/Zuid-Nederland

DossierGV.RLLC.01.002
StatusLopend
Startdatum1 december 2022
Einddatum30 november 2023
RegelingRegionale liaisons en Learning Communities GroenvermogenNL 2022
Thema's
  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Bètatechniek
  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

HCA Groenvermogen NL vormt de aanleiding en het kader voor het aanstellen van Regionale
Liaisons en het opstellen van Regionale Roadmapsin zes regio’s. Deze hebben als rol en functie
de regio’s te mobiliseren voor Learning Communities en de uitwisseling binnen het Nationale
Kennisplatform. Hierbij is Chemelot geïdentificeerd als één van die zes regio’s, en is Zuyd
Hogeschool benaderd om een aanvraag voor te bereiden.
▪ Chemelot is een interessante locatie voor een doorgedreven inzet van Learning Communities
op het gebied van waterstof. Waterstof is een belangrijk grondstof in de chemie en wordt
vandaag geproduceerd uit aardgas. Ambitie is tegen 2050 duurzame waterstof zonder CO2-
emissies te produceren. Samen met elektrificatie zal duurzame waterstof de energie- en
grondstoffentransitie op Chemelot vormgeven. Daarnaast is op Chemelot reeds 10 jaar de
Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) actief, een publiek-private samenwerking
tussen Universiteit Maastricht, Vista college, Zuyd Hogeschool en bedrijven als DSM, Sabic en
Fibrant, en als dusdanig een Learning Community voor de verduurzaming van de chemie.
▪ De transitie naar een duurzame chemie is de inzet van de brede triple alliantie Chemelot
Circular Hub (CCH) en haar Circulaire Economie Actieplan (CEAP). De CEAP vormt het
referentiekader voor de verdere uitwerking van de Regionale Roadmap, met als focus het binden van talenten, aantrekken van gamechangers, topfaciliteiten voor onderzoek en
innovatie incl. digitalisering. Het Regionale Liaisons-team is samengesteld uit experten vanuit
de onderwijsinstellingen, CHILL, Brightsite en de CCH- programmamanager. Het team wordt
ingebed in de CCH-governance, wat de afstemming met andere projecten binnen o.a. het
Groeifonds en JTF borgt. Tot slot spiegelt onze aanpak zich aan de werkstromen binnen HCA
GroenvermogenNL, dit in functie van een sterke synergie tussen regionale en nationale acties.
Verdiepen van de kennisbasis, versterken van de samenwerking en versnellen van innovatieve
onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven zijn hierin leidende principes.

Contactinformatie