Hergebruikt Isolatieglas

DossierRAAK.MKB13.008
StatusLopend
Startdatum1 juni 2021
Einddatum31 mei 2023
RegelingRAAK-mkb
Thema's
 • KIA 1 - Energietransitie en Duurzaamheid
 • Bètatechniek
 • Circulaire economie en grondstoffenefficiëntie: Duurzame circulaire impact
 • Energietransitie
 • Energie
 • 5: De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar

In Nederland wordt elk jaar 70.000 ton glas uit gebouwen gesloopt. Dit gebeurt om de isolerende kwaliteiten van de gebouwschil te verbeteren of omdat het gebouw wordt gesloopt. Het uit gebouwen gesloopte glas wordt gerecycled tot glaskorrels die voor glaswol en verpakkingsmateriaal worden gebruikt. Recyclen is echter een matig circulaire strategie omdat het energie kost en er materialen verloren gaan.

Hergebruik van (isolatie-) glas heeft 3 milieutechnische voordelen:
1) Het maken van glas is een energie-intensief proces;
2) Zand begint een schaars bouwmateriaal te worden;
3) Glas wordt in toenemende mate geïmporteerd.

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Steeds meer opdrachtgevers eisen daarom dat in gebouwen hergebruikte materialen worden toegepast – isolatieglas hergebruiken past binnen deze eis. Bovendien hoeven de glasleveranciers bij hergebruik minder nieuw vlakglas in te kopen. Nu assembleren zij het door glasfabrieken gemaakte vlakglas tot isolatieglas. De inkoopprijs is door toenemende schaarste minder goed voorspelbaar.
Tijdens een aan deze RAAK-MKB subsidieaanvraag voorafgaand KIEM-HBO onderzoek is een strategie ontwikkeld waarmee de restkwaliteit van isolatieglas kan worden bepaald. Afhankelijk van die restkwaliteit kan het glas gerepareerd en geüpgraded worden, of moet het gedemonteerd worden. Hierbij worden de bruikbare delen hergebruikt voor nieuw isolatieglas. De kosten, de thermische kwaliteiten van het geüpgraded isolatieglas en de garanties moeten zowel bij gerepareerd/geüpgraded of gedemonteerd/geassembleerd isolatieglas vergelijkbaar zijn met die van nieuw HR-glas.
De technieken om isolatieglas te repareren, upgraden en/of te demonteren worden in dit onderzoek onderzocht, ontwikkeld en getest. Hiertoe is een consortium gevormd, bestaande uit professionals werkzaam bij bedrijven die betrokken zijn bij het maken en plaatsen van isolatieglas, bij het verwijderen van glas uit gebouwen, bij het onderzoek naar glas en bij de aanschaf van isolatieglas (gebouweigenaren).

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Ed Melet, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Arup B.V.
 • Beheersmaatschappij La Paloma B.V.
 • Bureau SLA
 • Glasindustrie Ben Evers B.V.
 • GP Groot inzameling en recycling B.V.
 • Hemubo Almere B.V.
 • Hermans Groep
 • Hogeschool van Amsterdam||College van Bestuur
 • Octatube Space Structures BV
 • Peutz BV Zoetermeer
 • Repurpose
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Stichting Kenniscentrum Glas
 • Stichting Scouting Brigitta
 • VELUX Nederland B.V.
 • Vlakglas Recycling Nederland
 • Woningstichting Eigen Haard