Hollandse Hop voor lokaal speciaalbier

DossierRAAK.MKB07.021
StatusLopend
Startdatum1 april 2018
Einddatum31 december 2024
RegelingRAAK-mkb
Thema's
  • Agro en Food
  • Bètatechniek
  • Life Sciences & Health
  • Agri & Food
  • Duurzame productie van gezond en veilig voedsel
  • Smart, liveable cities
  • Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling
  • Tuinbouw en uitgangsmaterialen
  • Duurzame landbouw-, water- en voedselvoorziening
  • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

De Nederlandse onafhankelijke bierbrouwers, die zijn aangesloten bij branchevereniging CRAFT, hebben een groeiend te kort aan hop. Achteruitgang van het teeltareaal en slechte zomers zorgen ervoor dat er te weinig hop beschikbaar is. Hop is een belangrijke smaakcomponent in het brouwen van speciaalbier, waar deze bierbrouwers in gespecialiseerd zijn en waar steeds meer vraag naar is. De teelt van hop is echter uit Nederland verdwenen waardoor de brouwers afhankelijk zijn van hop uit het buitenland. De bierbrouwers zijn daarom op zoek naar een Hollandse hop, met een authentieke smaak, die lokaal geteeld kan worden, voor het brouwen van hun speciaalbieren.
In deze aanvraag willen we nieuwe teeltmethoden ontwikkelen om hoogkwalitatieve hop in Nederland te telen. Daarnaast gaan we voor de veredeling van een Hollandse hop variëteit op zoek naar hopplanten in herbaria en in het wild, die als kruisingsouders kunnen dienen. Van deze planten gaan we DNA-profielen maken en vergelijken met de DNA-profielen van huidige variëteiten om de genetische overeenkomsten en verschillen tussen de planten in kaart te brengen. Tevens gaan we de smaak-profielen van de verwilderde en huidige hop variëteiten bepalen om authentieke smaakcompenten op te sporen. De nieuwste technieken op het gebied van DNA sequensing en chemische analyse van inhoudsstoffen zullen ingezet worden om deze gegevens te verzamelen. Daarnaast zullen moleculaire merkers ontwikkeld worden die gebruikt worden bij merker-gestuurde veredeling. De verzamelde gegevens over de genetische achtergrond (fylogenie) en smaakcomponenten zullen als basis dienen voor de keuze van het beste oudermateriaal om te starten met de moleculaire veredeling van een nieuwe Hollandse hop variëteit die een authentieke smaak heeft, lokaal in Nederland geteeld wordt, en gebruikt wordt voor het maken van lokaal speciaalbier.

Eindrapportage

De Nederlandse bierbrouwers die zijn aangesloten bij branchevereniging CRAFT,
hebben een groeiend te kort aan hop. Hop is een belangrijke smaakcomponent in het
brouwen van speciaalbier. De teelt van hop is echter uit Nederland verdwenen
waardoor de brouwers afhankelijk zijn van hop uit het buitenland. De bierbrouwers zijn
daarom op zoek naar een Hollandse hop, met een authentieke smaak, die lokaal
geteeld kan worden, voor het brouwen van hun speciaalbieren. Wij willen nieuwe
teeltmethoden ontwikkelen om hoogkwalitatieve hop in Nederland te telen. Daarnaast
gaan we op zoek naar hopplanten in herbaria en in het wild, die als kruisings-ouders
voor de veredeling kunnen dienen. Van deze planten gaan we DNA-profielen maken en
vergelijken met huidige variëteiten om de genetische overeenkomsten en verschillen
tussen de planten te bepalen. Tevens gaan we smaak-profielen van de verwilderde en
huidige hop variëteiten bepalen om authentieke smaakcomponenten op te sporen. We
gebruiken hiervoor de nieuwste technieken op het gebied van DNA sequensing en
chemische analyse. Tenslotte zullen we moleculaire merkers ontwikkelen voor merkergestuurde
veredeling. De gegevens over de genetische achtergrond (fylogenie) en
smaakcomponenten zullen dienen als basis om in de toekomst te kunnen starten met
de moleculaire veredeling van een nieuwe Hollandse hop variëteit

Contactinformatie

Hogeschool Inholland

Nelleke Kreike, contactpersoon

Consortiumpartners

bij aanvang project