Hoogwaardige recycling van banden door devulkanisatie

DossierRAAK.PRO04.027
StatusLopend
Startdatum1 september 2022
Einddatum31 augustus 2026
RegelingRAAK-PRO
Thema's
 • Bètatechniek
 • Energie en Klimaat - Een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Voor 2030 is de doelstelling halvering van het grondstoffengebruik.
 • Energie en Klimaat - Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050
 • Ondernemen: verantwoord en vernieuwend
 • Sleuteltechnologieën en duurzame materialen

Devulkanisatie is een innovatieve techniek om autobanden te recyclen. In tegenstelling tot gangbare recyclemethodes blijven de unieke materiaaleigenschappen van het rubber grotendeels behouden. In de afgelopen periode is veel fundamenteel onderzoek gedaan naar devulkanisatie. Nu is praktijkgericht onderzoek nodig, zodat bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk devulkanisatie naar de praktijk kunnen brengen.
De praktijkvraag van dit project is: Hoe kan devulkanisatie worden ingezet als hoogwaardige recyclingtechnologie bij de verwerking van autobanden in Nederland? De praktijkvraag omvat specifieke vragen van bedrijven over devulkanisatie in de waardeketen, van de inzameling van autobanden tot het opnieuw verwerken van het rubber in nieuwe producten.
De onderzoeksvraag is: In welke mate zijn end-of-life autobanden op een technologische en economische wijze te scheiden, devulkaniseren en compounderen tot hoogwaardig gerecyclede producten met een positieve milieu-impact?
Het lectoraat Kunststoftechnologie bouwt voort op een trackrecord van projecten over devulkanisatie en de recycling van thermoharde composieten. Dit project wordt verder uitgevoerd door een consortium van kennisinstellingen, overkoepelende (branche)organisaties, bedrijven uit de rubber sector en een producent van machines voor de verwerking van rubber.
De volgende deelvragen worden beantwoord:

 1. Wat zijn de belangrijkste parameters van een continu devulkanisatieproces dat kan worden opgeschaald door de industrie?
 2. Wat zijn de specificaties van rubber compounds verkregen uit een continu devulkanisatie-proces met gesorteerde aanvoer van rubber van end-of-life banden?
 3. Welke product-markt combinaties zijn mogelijk voor rubber dat is gerecycled in een devulkanisatie proces?
 4. Wat zijn de belangrijkste kosten, baten en financiële risico's voor bedrijven die investeren in activiteiten in een industrieel devulkanisatieproces?
 5. Op welke manier kan de beste milieu-impact worden bereikt met het vulkanisatieproces van autobanden in een industrieel proces binnen de Europese context?
Dit onderzoek leidt tot publicaties en daarnaast een:
• in de praktijk gevalideerd continu devulkanisatieproces;
• procedé voor bandenrubber devulkanisatie en recompoundering ;
• demonstrators;
• milieu-impact analyse.

Contactinformatie

Windesheim

E.C. Roetman, contactpersoon
Telefoon: 06-14862036

Consortiumpartners

bij aanvang project
 • Apollo Tyres Global R&D B.V.
 • Gruba Autobanden B.V.
 • KraussMaffel Extrusion GmbH
 • NVR Technische Rubber Artikelen
 • PARC Holding B.V.
 • Rijkswaterstaat
 • Stichting Fonds Band en Milieu
 • TU Delft
 • Tyromer Europe B.V.
 • University of Twente